Notícies i comunicats

12/05/2015

L'Ajuntament torna a oferir a la ciutadania la possibilitat de realitzar mesures del camp electromagnètic als domicilis particulars

L'Ajuntament de Girona, a través de la Regidoria de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana, ofereix a la ciutadania la possibilitat de mesurar el camp electromagnètic de radiofreqüència en domicilis particulars, fins al 30 de juny de 2015.

L’actuació s’emmarca dins el Conveni signat entre l’Ajuntament i el Centre de telecomunicacions i tecnologies de la informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya. Arran d’aquest Conveni, l’Ajuntament disposa d’un equip portàtil per mesurar el camp electromagnètic de radiofreqüència (televisió, ràdio, telefonia mòbil, Wi-Fi i altres) en diferents espais de la ciutat, que s’amplia als domicilis particulars que així ho sol·licitin.

Des que es disposa de l’equip portàtil, els tècnics municipals han pres mesures en 19 domicilis particulars, a petició de la ciutadania. També s’han realitzat mesures a 71 espais del municipi catalogats com a sensibles, com són les llars d’infants, centres educatius, CAP i hospital, places públiques, etc. En tots els casos, els nivells mesurats han resultat molt per sota dels límits legals.

A banda de l’equip portàtil, a Girona hi ha instal·lades dotze sondes amb sistema de monitoratge de radiofreqüència que permeten mesurar i controlar de forma contínua i permanent la radiació provinent d’estacions de telefonia mòbil, entre d’altres. Podeu consultar-ne la ubicació i els nivells mesurats al web del projecte de Governança Radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya. Un dels objectius de la Governança Radioelèctrica és oferir transparència a la ciutadania respecte als nivells d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència, per tal de minimitzar la percepció del risc que una part de la ciutadania té respecte la possible relació entre l’exposició a camps electromagnètics i la salut; i així permetre que el desplegament de les infraestructures de comunicacions sense fils es realitzi sense tantes dificultats.

A Girona, l’Ajuntament ofereix la possibilitat de sol·licitar la realització de mesures particulars fins al 30 de juny de 2015. Les persones interessades i preocupades per conèixer el nivell de radiació en un espai públic o al seu habitatge poden demanar que es mesuri la radiació a través de la bústia d'avisos i suggeriments.  
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)