Notícies i comunicats

18/05/2015

Girona, Temps de Flors creix en el 60è aniversari

La web de l'esdeveniment registra un 40% més de visites que l'any passat i les audioguies dels 10 imprescindibles s'escolten més de 4.000 cops

Font: Ajuntament de Girona (Pere Duran)

Girona, Temps de Flors ha fet 60 anys i segueix creixent. Així ho demostren xifres tan diverses però significatives com l’augment en les consultes fetes a l’Oficina de Turisme de la Rambla, les persones que han arribat a la ciutat en tren, les visites rebudes al web del festival o els usuaris de les xarxes socials que han participat en les diferents propostes de l’esdeveniment.

Començant per aquest darrer aspecte, cal remarcar que en els darrers anys les noves tecnologies tenen cada cop un paper més preeminent en Temps de Flors. Una de les principals novetats d’aquest any, la incorporació de les audioguies per als deu espais del festival considerats imprescindibles, ha estat molt ben acollida i ha rebut 4.100 descàrregues a través del Girona in i més de 5.000 visites a través del web. Precisament el web www.gironatempsdeflors.cat ha registrat un augment d’un 40% pel que fa a les visites respecte l’any passat (124.370 visites el 2015 i 88.984 visites el 2014) i un 7’4% més de pàgines vistes respecte l’any anterior (295.611 el 2015 i 275.224 el 2014) per al mateix període de temps (de l’1 al 18 de maig).

Molts d’aquests usuaris s’han connectat a la pàgina oficial de l’esdeveniment a través del servei de Wi-Fi gratuït que s’ha ofert a la zona de la Catedral i a través del qual hi ha hagut unes 39.000 connexions, fetes sobretot entre les 10 i les 15 h. Cal posar èmfasi en el fet que el perfil de les persones que han fet ús d’aquest servei són majoritàriament joves: un 60% de les persones que s’han connectat al Wi-Fi tenen entre 18 i 34 anys.

Aquesta franja d’edat es manté en el perfil d’usuaris de les xarxes socials, especialment de Facebook. A través de les pàgines de l’Ajuntament de Girona d’aquesta xarxa (pàgina institucional i pàgina de Turisme), s’ha arribat a un abast de 841.260 persones (358.290 persones a l’institucional i 482.970 al de Turisme) xifra que ha multiplicat per quatre les persones a les quals es va arribar pel mateix canal l’any passat (185.244 persones). Pel que fa a Twitter, cal ressaltar que s’han fet 1.369.170 impressions amb l’etiqueta #TempsdeFlors entre el 9 i el 17 de maig. En relació amb Instagram, una de les xarxes socials més actives durant l’esdeveniment floral, s’han registrat 119.601 impressions diàries amb l’etiqueta #instaflors i 92.206 impressions diàries amb l’etiqueta #TempsdeFlors entre el 9 i el 17 de maig. Alguns dels espais més fotografiats han estat les flors del riu Onyar, el claustre de Sant Pere de Galligants o les escales de la basílica de Sant Feliu.

L’augment de visitants s’ha notat en tots els àmbits. Des de l’Oficina de Turisme de la Rambla també han registrat un increment del 13’14% respecte les consultes efectuades per l’edició 2014 de Girona, Temps de Flors i s’ha passat de les 6.338 consultes fetes l’any anterior a les 7.171 d’aquest any. Cal remarcar que seguint en la tendència de l’any passat s’han consolidat les visites fetes entre setmana i la presència de visitants procedents de l’Estat francès. En aquest punt cal fer esment del fet que del total de persones a les quals s’ha arribat a través del Facebook de Turisme, 366.700 són de l’Estat francès, especialment de Lió (57.243), Tolosa (45.405), Montpeller (27.500) i París (12.555).

Molts d’aquests visitants han arribat a la ciutat amb tren. Gràcies a la campanya engegada aquest any amb RENFE per oferir descomptes del 35% en els bitllets de Rodalies, dos de cada tres persones que han arribat a la ciutat a través d’aquest mitjà ho ha fet amb Rodalies. Durant els 9 dies de Temps de Flors, hi han hagut 123.000 moviments a l’estació de tren de Girona, una xifra que suposa un increment de moviments del 23’3% respecte el mateix període de l’any passat. Uns 81.000 d’aquests moviments s’han fet amb el servei de Rodalies, un 22’1% més que els que es van fer el 2014.

També cal ressaltar l’augment de visitants que han experimentat els quatre museus municipals, que han incrementat un 18% les persones que els han visitat durant aquest dies respecte l’any anterior. Altres xifres que cal destacar són els més de 13 milions d’euros amb que s’ha estimat el valor publicitari dels impactes aconseguits en mitjans digitals (2 milions d’euros més que l’any passat) o l’augment entre un 3 i un 5% de l’ocupació hotelera i d’un 3% en les vendes dels comerços que han registrat les associacions del sector.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)