Notícies i comunicats

20/05/2014

Els ajuts Kreas subvencionen 29 projectes artístics gironins

L'import destinat a aquestes beques i subvencions el 2014 ha estat de 50.000 euros

L’Ajuntament de Girona va aprovar divendres 16 de maig, a través d’un acord de la Junta de Govern Local, la resolució de la convocatòria d’ajudes Kreas corresponent a l’any 2014. L’objectiu d’aquestes ajudes és promoure artistes o entitats culturals de Girona per tal que puguin presentar un projecte amb caràcter innovador, viable i d’interès per al públic gironí. La finalitat de les Kreas és impulsar, doncs, la creació i la recerca en totes les disciplines artístiques. L’import destinat a les ajudes Kreas aquest 2014 ha estat de 50.000 euros.

Aquest 2014 es subvencionaran un total de 29 projectes. Dels 39 projectes presentats a la convocatòria, quatre n’han quedat exclosos per no adequar-se a les bases i dels 35 projectes restants, el Consell de les Arts i la Cultura de Girona, que és la comissió avaluadora dels projectes, n’ha escollit 29. Les ajudes Kreas es divideixen en dues modalitats: subvencions Kreas de suport a la creació artística i beques Kreas d’estudis i/o recerca artística.

Segons els àmbits de creació, l'àmbit que enguany ha rebut més projectes ha estat el d'audiovisuals. D'aquest sector creatiu les ajudes s'han destinat a 10 projectes amb un import total de 19.945 euros. Del sector d’arts escèniques, s’han presentat 8 projectes de teatre, dansa i circ amb una aportació total de 14.000 euros. Pel que fa l'àmbit de música, es destinen un total de 7.000 euros entre els 5 projectes escollits. Respecte a l'àmbit d'arts visuals, literatura i interdisciplinaris, que enguany han estat els menys representats, s'han destinat ajudes a 3 projectes de literatura amb un import total de 4.500 euros; 2 projectes d'arts visuals amb un import de 3.500 euros i, finalment, un projecte per la part de projectes interdisciplinaris amb una aportació total de 1.000 euros.

La llista de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions es pot consultar al web: www.girona.cat/kreas. Tots els projectes subvencionats s'hauran de presentar en un acte públic a la ciutat de Girona abans del 31 de desembre de 2014. Així mateix, les bases de la convocatòria preveuen la possibilitat de sol·licitar, de manera justificada, una pròrroga de fins a 6 mesos més per la presentació del projecte.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)