Notícies i comunicats

09/06/2014

El divendres 6 de juny es va aprovar el "Programa d'Ajuts a les Escoles" per el curs 2014-2015

Consulteu la informació de totes les convocatòries

Ajuts als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar

Termini de presentació de sol·licituds: 24 d'octubre de 2014.
Justificació fins al 30 de juny 2015.
Entre les línies estratègiques de la Regidoria d’Esports, en l’eix de les activitats, un dels seus objectius és fomentar l’esport en les instal·lacions dels centres educatius de la ciutat, en l’horari extraescolar. Amb aquesta convocatòria d’ajuts es pretén recolzar i donar suport a aquests projectes esportius.
Més informació

 

Ajuts als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats

Termini de presentació de sol·licituds: el 4 de novembre de 2014.
L’Ajuntament ofereix aquesta convocatòria amb la voluntat de col·laborar amb els centres sostinguts amb fons públics per a la millora de la qualitat i la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, esdevé un suport perquè puguin desenvolupar la seva tasca educativa.
Més informació

 

Ajuts als centres educatius per a l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona

Termini de presentació de sol·licituds: el 14 de novembre de 2014.
L'Ajuntament de Girona convoca els ajuts a la igualtat d'oportunitats dirigits a tots els centres d'educació infantil i primària i de secundària sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona que tinguin el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l'equitat, la coeducació, la interculturalitat, l'educació per a la ciutadania.
Més informació

 

Ajuts als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius

Hi haurà dos terminis per a la presentació de sol·licituds:
1r termini: 27 de febrer de 2015
2n termini: 30 de juny de 2015
L'Ajuntament de Girona ofereix als centres educatius de la ciutat activitats diverses en el marc del programa de Recursos Educatius amb la voluntat de donar suport a la contextualització del currículum dels diferents nivells educatius a l'entorn més proper i facilitar la participació dels centres a diferents activitats de ciutat.
Més informació

 

Ajuts als centres educatius per a biblioteques escolars

Termini de presentació de sol·licituds: l'11 de juliol de 2014.
L'Ajuntament de Girona promou el Programa de biblioteques escolars, elaborat pels serveis d'educació i biblioteques, amb l'objectiu de potenciar l'ús de la biblioteca escolar com a espai d'aprenentatge i d'investigació i per millorar la competència lectora de l'alumnat dels centres educatius de la ciutat, estudiar i definir clarament la coordinació entre biblioteca pública i biblioteca escolar, establir vies de comunicació i els termes de col·laboració i regir les actuacions municipals en aquest àmbit.

Podeu consultar-ne les bases a: http://www2.girona.cat/ca/educacio_ajuts

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)