Notícies i comunicats

11/11/2015

El 84% de les contractacions que es vehiculen a través del Girona Actua són de durada indefinida o amb perspectives de continuïtat

Des de l'inici del programa, el 2014, s'han inserit al mercat laboral el 56% dels participants, incloent tant les contractacions subvencionades com les insercions a través de la borsa de treball del Servei Municipal d'Ocupació i les insercions per autocandidatura.

Font: Ajuntament de Girona

El 84% de les contractacions que s’han vehiculat des del 2014, any d’inici del programa, a través del Girona Actua han estat de durada indefinida o amb perspectives de continuïtat. Des de l’inici del programa s’han atès des del Servei Municipal d’Ocupació (SMO) i mitjançant Girona Actua un total de 870 persones, un 56% dels quals s’ha inserit al mercat laboral, ja sigui a través de contractacions subvencionades, d’insercions a través de la borsa de treball de l’SMO o d’insercions per autocandidatura.

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha subratllat la importància d’aquestes dades positives i ha afirmat que el Girona Actua és “un programa accelerador de contractació i d’inserció laboral” per connectar les persones que busquen feina amb les empreses. Puigdemont ha assegurat que la ciutat està “en el bon camí” en les polítiques actives d’ocupació tot i que ha reconegut que encara queda feina per fer. “Les dades i l’èxit del programa demostren que hem fet diana en els col·lectius que havíem detectat que eren especialment vulnerables”, ha manifestat. L’alcalde ha fet balanç dels primers dos anys de funcionament del programa Girona Actua aquest matí juntament amb la regidora d’Ocupació, Empresa i Comerç, Glòria Plana, i el regidor de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació, Eduard Berloso.

El treball amb les persones i la millora de la seva ocupabilitat, emfatitzant les actuacions que potencien la millor del seu perfil competencial, i la promoció del teixit empresarial local, a través de subvencions per a la contractació de persones en situació d’atur, són dos dels eixos fonamental del programa. El 2015 hi ha hagut un increment del 28% en el nombre de contractacions subvencionades dins de Girona Actua i, des de l’inici del programa, s’han destinat un total de 334.286’84 euros a ajudes a la contractació.

Algunes de les accions que es porten a terme des de l’SMO en el marc del Girona Actua són el suport en l’obtenció del graduat en educació secundària, la intermediació laboral, la prospecció d’empreses, la formació de preparar per al graduat d’ESO, la formació transversal i la formació qualificadora.

Pel que fa als destinataris, hi ha tres grans grups de persones destinatàries del Girona Actua. Per una banda, els joves majors de 16 anys sense ESO i/o sense competències bàsiques que han quedat exclosos dels recursos educatius habituals. Per altra banda, els joves amb risc d’exclusió social que tenen un perfil competencial que els capacita per poder accedir al mercat laboral. I, per últim, persones aturades amb situacions de vulnerabilitat socioeconòmica que pertanyin a algun d’aquests col·lectius: majors de 45 anys, membres d’unitats familiars sense ingressos i famílies monoparentals sense xarxes de suport.

En relació amb el perfil dels participants al programa, el 49% de les persones tenen 40 anys o més i el 19% són persones de 50 anys en endavant. La major part són aturats de llarga durada i tenen nivells socioeducatius baixos. Pel que fa a les insercions intermediades al 2015, el 48% de les persones tenien 40 anys o més i el 17% són persones de 50 anys en endavant.

L’Ajuntament de Girona va aprovar el maig del 2013 destinar 500.000 euros per a la realització d’un pla de mesures amb la finalitat de fomentar l’ocupació de persones en situacions de vulnerabilitat que va donar lloc al Girona Actua, un compromís que s’ha anat renovant cada any. Per fer realitat el pla, al llarg d’aquest temps s’ha treballat de manera coordinada amb el Consell de Cohesió i Serveis Socials, promogut pel mateix ajuntament i que està format per entitats del tercer sector i agents econòmics de la ciutat.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)