Notícies i comunicats

03/06/2016

L'Ajuntament de Girona ampliarà la vorera al carrer de Sant Gregori

Es tracta de la connexió de dos trams de vorera a l'alçada de la riera Bullidors per millorar la mobilitat dels vianants.

Font: Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona ha aprovat avui el projecte d’ampliació de la vorera sud del carrer de Sant Gregori a l’alçada de la riera Bullidors. Aquest projecte preveu connectar les voreres existents a ambdós costats de la riera. Actualment aquesta vorera queda interrompuda sobre la riera i obliga als vianants que hi circulen a travessar el carrer o passar pel voral.

El tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament, Joan Alcalà, ha subratllat que amb l’aprovació d’avui “es fa un pas endavant important en un projecte que fa temps que treballem” i ha remarcat que es tracta d’un projecte que té com a objectiu “millorar la mobilitat i la seguretat dels vianants en aquest tram de la ciutat”.

El projecte preveu construir murs de contenció, reblir amb terra compactada i construir la vorera. Al pas de la riera s’hi col·locarà una placa alveolar prefabricada per tal d’ampliar el pont existent i tota la nova vorera es protegirà amb una barana per a evitar el risc de caigudes a la riera. El pressupost total de l’actuació és de 91.563,42 euros (IVA inclòs). Un cop aprovat el projecte, com que resulta afectat el domini públic hidràulic, no es podrà iniciar la construcció de la vorera fins que el projecte sigui informat favorablement per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)