Notícies i comunicats

08/06/2016

L'Arxiu Municipal de Girona crea un recurs per conèixer dades dels veïns i veïnes de la ciutat del 1301 al 1924

A través de l'eina "La població de Girona" es facilita la consulta a unes 125.000 pàgines digitalitzades que formen part dels recomptes de població continguts en diferents documents.

L’Arxiu Municipal de Girona, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius, que se celebra demà, ha creat un nou recurs web que, sota el nom de “La població de Girona”, permet conèixer les dades relatives als veïns i veïnes de la ciutat des del segle XIV fins a les primeres dècades del segle XX. Concretament, s’hi poden trobar dades des del 1301 fins al 1924.

Aquest recurs web facilita la consulta a unes 125.000 pàgines digitalitzades que formen part dels recomptes de població continguts en diferents documents de l’Arxiu Municipal, des de les talles i fogatges d’època medieval (que contenen la relació dels habitants que devien impostos a la ciutat) fins als padrons municipals d’habitants d’època contemporània. Es tracta de llistes de la població de la ciutat elaborades amb diferents finalitats: recaptar impostos, allistar mossos per a l’exèrcit o registrar els habitants del municipi, entre d’altres.

Les utilitats per a la recerca històrica d’aquest tipus de documents són múltiples i esdevenen essencials per a aquelles persones que cerquen els seus avantpassats o estan interessades en la recerca genealògica. El recurs permet buscar per sèrie documental i per any entre els 335 llibres que es posen a disposició del públic. A més, s’adjunta una llista dels barris i carrers de la ciutat per tal de facilitar la consulta de la documentació.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha posat en valor “la tasca de modernització i digitalització que està fent l’Arxiu de Girona, un avenç que facilita la tasca no només als investigadors, sinó també a tots els ciutadans i ciutadanes encuriosits per la història de la ciutat i dels seus avantpassats”.

Paral·lelament a la presentació d’aquest recurs, l’Arxiu Municipal de Girona ha organitzat demà una conferència taller titulada “Àvies, avis i altra parentela. Eines i estratègies per a la recerca genealògica”, que anirà a càrrec de l’historiador i arxiver David Moré. Els assistents podran conèixer les principals fonts documentals per trobar informació dels seus avantpassats i com utilitzar-les per fer un arbre genealògic. Entre la documentació a presentar, es posarà èmfasi justament en els recursos i documents custodiats a l'Arxiu Municipal de Girona.

Podeu trobar més informació sobre les activitats del Dia Internacional dels Arxius a: www.girona.cat/sgdap/cat/projectes_dia_actual.php

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)