Notícies i comunicats

13/06/2016

Festes laborals a Catalunya durant l'any 2017

Aquests dies es consideren inhàbils a efectes de còmput de terminis.

ORDRE TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017.

Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2017 les següents:

6 de gener (Reis)
14 d'abril (Divendres Sant)
17 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d'agost (l'Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espana)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal) 
26 de desembre (Sant Esteve)

De les tretze festes esmentades a l'apartat a) n'hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

El Ple de l’Ajuntament de Girona de data 11 de juliol de 2016 fixa com a festes locals per a l'any 2017 els dies 5 de juny i 25 de juliol.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)