Notícies i comunicats

25/10/2017

L'Ajuntament de Girona instal·larà radars de velocitat en tres punts de la ciutat

Aquest matí han començat les tasques de col·locació de les cabines a l'avinguda de Lluís Pericot, al carrer de Barcelona i a l'avinguda de Josep Tarradellas i es preveu que entrin en funcionament durant el mes de novembre.

Font: Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona instal·larà radars de velocitat en tres vies de la ciutat: a l’avinguda de Lluís Pericot, al carrer de Barcelona i a l’avinguda de Josep Tarradellas. Aquest matí s’han començat a muntar les cabines en les quals es col·locarà el cinemòmetre, que anirà rotant per les caixes de les tres vies una vegada al trimestre. 

En concret, els radars s’ubicaran davant del número 112 de l’avinguda de Lluís Pericot, davant del número 124 del carrer de Barcelona i al pont de Fontajau de l’avinguda de Josep Tarradellas. Està previst que els radars es posin en funcionament el mes de novembre, un cop s’hagi fet les proves i les certificacions pertinents. 

El tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, ha explicat que “l’objectiu de la col·locació de les cabines és reduir la sinistralitat provocada per l’excés de velocitat en aquestes vies i per tant només sancionar els conductors que superen la velocitat màxima permesa de 50 km/h”. 

El control de velocitat mitjançant sistemes de detecció és una de les mesures previstes dins del Pla de mobilitat urbana vigent a Girona. En aquest apartat es fa èmfasi en el document en el fet que la velocitat excessiva dels vehicles que circulen per les vies de la ciutat és un dels elements causants d’accidents i un dels que més influeixen en la lesivitat dels accidents. 

Segons les dades recollides per la Policia Municipal en la memòria de l’any 2016, el carrer de Barcelona i l’avinguda de Josep Tarradellas són les dues vies de la ciutat amb més sinistralitat i l’avinguda de Lluís Pericot ocupa el sisè lloc en l’estadística. El Pla local de seguretat viària incideix en el fet que en els trams de concentració d’accidents la velocitat dels vehicles és superior a la regulada pels senyals de trànsit.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)