Notícies i comunicats

25/01/2016

Memòria del Consell Municipal d'Educació de Girona

Curs 2014-2015

A continuació s'adjunta la memòria del curs 2014-2015 del Consell Municipal d'Educació (CEM). 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)