Notícies i comunicats

03/08/2018

L'Ajuntament de Girona subvenciona 32 projectes culturals i artístics

El 2018 s'ha destinat un pressupost total de 130.000 € en ajudes i subvencions per a projectes culturals.

L’Ajuntament de Girona ha destinat per tercer any consecutiu 100.000 € a la convocatòria anual de les ajudes Girona Kreas. Així mateix, en paral•lel, també ha destinat enguany un import total de 30.000 € per a la convocatòria de Subvencions d’Activitats Culturals Complementàries a l’oferta municipal.

Els Ajuts Girona Kreas van destinats a la formació, creació, recerca i producció artística que tenen com a finalitat impulsar projectes culturals i artístics de tots els àmbits vinculats a la ciutat de Girona. Dels 79 projectes que es varen presentar a la convocatòria se’n varen admetre 61 que complien amb els requisits d’aquesta. Després de l’anàlisi i valoració d’una comissió formada per persones representatives dels diferents àmbits artístics, finalment han obtingut una ajuda Girona Kreas 21 projectes.

D’aquests 21 projectes beneficiats amb una ajuda Kreas, 12 pertanyen a la modalitat de subvencions a la producció i difusió artística, 8 projectes pertanyen a la modalitat de beca a la recerca i creació artística i 1, que pertany a la modalitat de beques de formació artística. Respecte als àmbits, hi ha 6 projectes audiovisuals, 3 d’arts escèniques, 4 d’arts visuals, 4 de música, 1 projecte de literatura i 3 d’interdisciplinaris.

Les Subvencions d’Activitats Culturals Complementàries a l’oferta municipal estan destinades a les entitats culturals sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats que vulguin portar a terme activitats culturals, de promoció i exhibició a la ciutat de Girona. A la convocatòria 2018 s’hi varen presentar 15 propostes de tots els àmbits artístics, de les quals 11 han obtingut subvenció.

El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas ha volgut destacar que “l’aposta per la cultura que fa aquest govern no és només per la difusió, sinó que cada vegada destinem un major número de recursos a la creació i a la promoció del nou talent”, alhora que ha volgut posar de relleu que “és així com garantim que la cultura arribi arreu, amb projectes nascuts de la base que necessiten una empenta per poder-se realitzar i, en un futur esdevenir autosuficients i crear així una xarxa cada vegada més potent”.

Podeu consultar la resolució de la convocatòria d’ajuts Girona Kreas 2018 i la resolució de la convocatòria de Subvencions d’Activitats Complementàries a l’oferta municipal 2018, al següent enllaç.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)