Notícies i comunicats

09/08/2018

Es porta a terme la segona fase del condicionament dels terrenys del Pla de Baix de Domeny destinats a aparcament d'autocaravanes

La col·locació d'una tanca perimetral de fusta a la zona d'estacionament i els nous accessos per a vianants a l'espai són dues de les actuacions que s'executaran en les properes setmanes.

La col·locació d’una tanca perimetral de fusta a la zona d’estacionament i els nous accessos per a vianants a l’espai són dues de les actuacions que s’executaran en les properes setmanes

L’Ajuntament de Girona ha iniciat recentment les obres corresponents a la segona fase del condicionament dels terrenys del Pla de Baix de Domeny destinats a aparcament d’autocaravanes. La zona d’estacionament, que ja es troba en ús des de fa mesos, està ubicada entre el carrer de Roberto Bolaño Ávalos i el carrer de la Riera Bullidors. El solar té una superfície total de 6.407 metres quadrats.

Aquestes actuacions donen continuïtat a les que es van iniciar el 2017 per adequar l’espai perquè les autocaravanes hi poguessin fer estada. En un primer moment, es va explanar i anivellar la parcel·la amb una rampa d’accés per a vehicles, es va instal·lar una font d’aigua potable connectada a la xarxa pública i es va fer el drenatge del terreny.

Amb l’objectiu de completar les actuacions iniciades fa més d’un any, les obres se centraran ara en col·locar una tanca perimetral de fusta a la parcel·la, instal·lar una columna de descàrrega per a evacuació d’aigües fecals, formar tres accessos nous per a vianants a l’aparcament des dels vials perimetrals existents i fer una hidrosembra de llavors de gespa a tots els talussos que hi ha entre l’aparcament i els vials i les voreres adjacents.

El termini d’execució de les obres finalitza el 30 d’octubre del 2018. Les actuacions s’han adjudicat per 19.386,69€ (IVA exclòs) a l’empresa CATESP SERVICE.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)