Notícies i comunicats

05/09/2018

Segona fase d'admissió als cicles de grau mitjà de formació professional

El 5 i 6 de setembre s'obre la segona fase de preinscripció.

Hi ha un segon període d'admissió en què només poden participar els sol·licitants que han fet la preinscripció en el primer període i que:

- no han obtingut plaça, o
- han obtingut plaça, però no s'hi han matriculat.

Les vacants que s'ofereixen en aquesta segona fase d'admissió es publiquen el 4 de setembre al web del Departament d'Ensenyament i en els centres.

Els sol·licitants que participin en la segona fase d'admissió cal que accedeixin, el 5 i 6 de setembre, a la seva sol·licitud de preinscripció que estarà disponible al web del Departament d'Ensenyament.

Per accedir-hi, cal que s'identifiquin amb el codi de sol·licitud i el document identificatiu de l'alumne, si és major d'edat o compleix els 18 anys l'any 2018, o del tutor referent, especificat en la sol·licitud.

En aquesta segona fase d'admissió, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els mateixos criteris de barem que en el procés de preinscripció del juny (qualificacions dels estudis o prova que en permet l'accés i número de desempat), amb l'excepció que no es tenen compte les vies d'accés.

Els sol·licitants poden consultar les assignacions al web del Departament d'Ensenyament o al centre el 13 de setembre. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)