Notícies i comunicats

07/09/2018

El projecte de les indústries culturals i creatives de Girona comença a prendre forma

L'Ajuntament de Girona començarà en les properes setmanes deu processos selectius per cobrir places com les de direcció de l'oficina de gestió i foment de les arts i de coordinació de diversos àmbits.

El projecte de les indústries culturals i creatives de Girona ha iniciat avui un pas important per definir la seva futura estructura amb l’aprovació, per Junta de Govern Local, de les bases i la convocatòria dels processos selectius per cobrir deu places del programa. En les properes setmanes està previst que comencin les diferents proves.

Concretament, les places que s’ofereixen en aquests primers processos selectius són les de direcció de l’oficina de gestió i foment de les arts; de coordinació del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT); de coordinació dels projectes de l’àmbit musical; de gestió de la creació d’una eina TIC transversal; de gestió de l’actuació, creació i captació de públics en els àmbits cultural, artístic i creatiu; de coordinació de l’actuació transversal dels diferents àmbits artístics; de coordinació del projecte de foment de l’àmbit cinematogràfic i audiovisual; de gestió del banc d’equipament especialitzat i laboratoris; de coordinació de la prova pilot de creadors d’itineraris d’experimentació innovadora del patrimoni, i d’auxiliar de suport a la gestió i custòdia dels diferents espais.

“Fem una aposta molt ferma per la cultura com a eina de creixement personal i com a motor social i econòmic de Girona. Primer va ser amb la difusió i programació d’activitats culturals i, un cop consolidat, ara ens encaminem cap al reforç i la dinamització de la creació cultural a casa nostra a través del PECT. La contractació del personal que gestionarà el projecte és clau per fer-lo arribar fins a les fites de qualitat i impacte que ens hem proposat, convençuts que un cop acabi el PECT la ciutat aprofitarà molt millor el nostre talent i teixit cultural”, ha assenyalat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

El projecte d’indústries cultural i creatives a Girona té un import de 3.700.000 euros, dels quals la meitat es financen amb fons FEDER, una quarta part amb una subvenció de la Diputació de Girona i la quarta part restant amb fons propis de l’Ajuntament. El projecte d’indústries culturals i creatives a la ciutat està inclòs dins de les subvencions del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT). 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)