Funcions de l'OMH

Foto detall de l'entrada de l'Oficina Municipal d'HabitatgeProgrames de rehabilitació

 Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.
 Ajuts a la rehabilitació dels elements comuns
   dels edificis d’habitatges.
 Ajuts a la rehabilitació de l’interior dels
   habitatges.

Programes socials

 Inscripció al registre de sol·licitants d’habitatge
   protegit.
 Ajuts per pagar el lloguer.
 Borsa de mediació per al lloguer social.
 Facilitats pels propietaris de pisos buits.

Programes de promoció

 Promoció d’habitatges públics.

  

Calendari de convocatòries

 CONVOCATÒRIES INICI FINAL
Ajut per al pagament de lloguer
o quotes hipotecaries per a persones
aturades de llarga durada 2014
 13-03-2014  30-09-2014
Adjudicació habitatges deserts c. Guadiana, 29 En procés d'adjudicació
Segones adjudicacions d'HPO En procés d'adjudicació
Ajut al lloguer 2014  29-04-2014  31-10-2014
Rehabilitació habitatges buits  29-07-2014  31-10-2014
Rehabilitació d'edificis d'ús residencial  01-09-2014  14-11-2014

 

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)
 • Àrea de què depèn:

  Serveis a les Persones
  Regidoria de Serveis Socials, Cooperació i Participació

 • Adreça:

  C. Pou Rodó, 4
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 202

 • Fax:

  972 203 820

 • Adreça electrònica:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 10 a 14 h
  Els dilluns de 16.30 a 18.30 h, excepte juliol i agost

Veure en el plànol: