Borsa de mediació

Borsa de mediació per al lloguer social 

Si tens problemes perquè et lloguin un habitatge o si tens problemes per trobar un habitatge de lloguer a un preu assequible per als teus ingressos, l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona t’ofereix el servei de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.


Què ofereix la Borsa?

La Borsa de Mediació per al Lloguer Social ofereix un servei de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat.


Quin objectiu té la Borsa?

La Borsa de Mediació per al Lloguer Social té com a objectius incrementar i millorar el parc d’habitatges de lloguer a preus assequibles, així com facilitar a les famílies l’accés a un habitatge d’acord amb les seves necessitats i possibilitats de pagament.


Com s’assignen els habitatges?

Des de la Borsa s’assigna l’habitatge a la persona sol·licitant que millor s’hi adapti tenint en compte la relació entre el preu del lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la unitat de convivència, així com la relació entre la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions i la seva composició familiar, al mateix temps que es garanteix el seguiment de tots els contractes vigents, vetllant pel compliment de les obligacions contractuals.


La Borsa ofereix a les persones arrendatàries:

 Servei gratuït de gestió, informació i assessorament durant tot el temps que
   l’habitatge estigui llogat.

 Tramitació, gestió i redacció del contracte d’arrendament i seguiment de la
   relació contractual.

 Recerca d’un habitatge adient a les seves necessitats i possibilitats de
   pagament.

 Dipòsit de les fiances estrictament obligatòries considerades a la legislació
   vigent amb control del compliment de retorn.

 Tramitació dels ajuts al pagament del lloguer, si es cau.


Quins són les requisits per accedir-hi?

Les persones que vulguin arrendar un pis de la Borsa:

 Han d’estar empadronades a la ciutat de Girona. 
 Han de disposar d’ingressos suficients per tal de justificar que el preu de
   lloguer de l’habitatge que se’ls ofereix no suposi més del 30% dels seus
   ingressos.

  

Calendari de convocatòries

 CONVOCATÒRIES INICI FINAL
Adjudicació habitatges deserts c. Guadiana, 29 En procés d'adjudicació
Segones adjudicacions d'HPO En procés d'adjudicació
Prestacions pagament del lloguer 2016
(Col·lectius específics)
 15-04-2016  15-06-2016
Subvencions per al pagament del lloguer 2016  15-04-2016  15-06-2016
Ajuts a la rehabilitació Properament

 

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Alcaldia
  Regidoria delegada d'Igualtat i Drets Socials

 • Adreça:

  C. Pou Rodó, 4
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 202

 • Fax:

  972 203 820

 • Adreça electrònica:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 10 a 14 h
  Els dilluns de 16.30 a 18.30 h, excepte juliol i agost

Veure en el plànol: