Rehabilitació

Ajuts a la rehabilitació d'edificis i d'habitatges


En què consisteixen els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges?

Els ajuts per a la rehabilitació consisteixen en:

 Subvencions a fons perdut d’un percentatge del cost de les obres, i préstecs
   protegits.

 Per ajudar a finançar les obres en els elements comuns d’edificis d’ús
   residencial i en l’interior dels habitatges.


Quines subvencions es poden sol·licitar?

Les subvencions que es poden obtenir depenen del tipus d’obres, i de si s’actua en el conjunt de l’edifici o en un habitatge individual, i es determinen sempre com un percentatge del pressupost que l’Administració reconeix com a susceptible de protegir, amb un import màxim per entitat.


Quines obres poden rebre subvencions?

Les obres subvencionables han de ser de rehabilitació de l’edifici (en cap cas neteja o embelliment), millora de l’accessibilitat (no reparació), adequació de les instal·lacions existents (mai noves instal·lacions), assoliment de l’habitabilitat (no reformes) i millora de la sostenibilitat i eficiència energètica.


Quan es pot sol·licitar aquesta subvenció?

Aquesta subvenció està subjecta a convocatòries anuals, i s’ha de sol·licitar dins dels terminis que les convocatòries especifiquin.

En el quadre que figura més avall podreu comprovar si en aquests moments hi ha alguna convocatòria oberta.

  

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Alcaldia
  Regidoria delegada d'Igualtat i Drets Socials

 • Adreça:

  C. Pou Rodó, 4
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 202

 • Fax:

  972 203 820

 • Adreça electrònica:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 10 a 14 h
  Els dilluns de 16.30 a 18.30 h, excepte juliol i agost

Veure en el plànol: