Rehabilitació

Ajuts a la rehabilitació d'edificis i d'habitatges


En què consisteixen els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges?

Els ajuts per a la rehabilitació consisteixen en:

 Subvencions a fons perdut d’un percentatge del cost de les obres, i préstecs
   protegits.

 Per ajudar a finançar les obres en els elements comuns d’edificis d’ús
   residencial i en l’interior dels habitatges.


Quines subvencions es poden sol·licitar?

Les subvencions que es poden obtenir depenen del tipus d’obres, i de si s’actua en el conjunt de l’edifici o en un habitatge individual, i es determinen sempre com un percentatge del pressupost que l’Administració reconeix com a susceptible de protegir, amb un import màxim per entitat.


Quines obres poden rebre subvencions?

Les obres subvencionables han de ser de rehabilitació de l’edifici (en cap cas neteja o embelliment), millora de l’accessibilitat (no reparació), adequació de les instal·lacions existents (mai noves instal·lacions), assoliment de l’habitabilitat (no reformes) i millora de la sostenibilitat i eficiència energètica.


Quan es pot sol·licitar aquesta subvenció?

Aquesta subvenció està subjecta a convocatòries anuals, i s’ha de sol·licitar dins dels terminis que les convocatòries especifiquin.

En el quadre que figura més avall podreu comprovar si en aquests moments hi ha alguna convocatòria oberta.

  

Calendari de convocatòries

 CONVOCATÒRIES INICI FINAL
Adjudicació habitatges deserts c. Guadiana, 29 En procés d'adjudicació
Segones adjudicacions d'HPO En procés d'adjudicació
Prestacions pagament del lloguer 2016
(Col·lectius específics)
 15-04-2016  15-06-2016
Subvencions per al pagament del lloguer 2016  15-04-2016  15-06-2016
Ajuts a la rehabilitació Properament

 

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Alcaldia
  Regidoria delegada d'Igualtat i Drets Socials

 • Adreça:

  C. Pou Rodó, 4
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 202

 • Fax:

  972 203 820

 • Adreça electrònica:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 10 a 14 h
  Els dilluns de 16.30 a 18.30 h, excepte juliol i agost

Veure en el plànol: