OMIC. Oficina Municipal
d'Informació de Consum

Oficina Municipal d'Informació de Consum

 

DENÚNCIES I RECLAMACIONS
Recepció de denúncies i reclamacions en matèria de consum

Recepció de denúncies, reclamacions i queixes dels/les consumidors o usuaris i remissió a les entitats o organismes corresponents.

Remissió al Centre Europeu del Consumidor de les reclamacions que puguin tenir els/les consumidors i usuaris de la nostra ciutat vers qualsevol empresa dins l’àmbit de la Comunitat Europea.

Les denúncies, reclamacions i queixes s’han de presentar per escrit al registre general de documents de l’Ajuntament, en qualsevol dels centres habilitats de l’OIAC, vegeu localització i horaris de les oficines d'Informació i Atenció Ciutadana.

També es poden presentar via telemàtica en el suposat que la persona consumidora disposi de certificat de signatura electrònica a través de la Seu Electrònica 

Oficina Municipal d'Informació de Consum
 • Àrea de qui depèn:

  Àrea d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  C. Ciutadans, 2-4
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 025

 • Fax:

  972 419 499

 • Horari:

  De dilluns a divendres
  de 9 h a 13 h

   

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: