Personal eventual

El personal eventual és aquell directament designat per l'equip de govern o pels partits representats en la Corporació com a personal de confiança o d'assessorament especial.

Tots els contractes que els lliguen a l'Ajuntament són temporals i no representen cap mèrit en els processos de selecció de personal al servei de l'Administració pública.

Retribució dels òrgans superiors i llocs directius. 2016

Retribucions anuals del personal eventual. 2006-2015

A continuació us mostrem la relació de personal eventual, de confiança o d'assessorament especial que es van nomenar en el Ple del 29 de juny de 2015 juntament amb l'aprovació del cartipàs de la legislatura 2015-2019.

CARLES MULERO PUNSÍ

Lloc de treball Cap del Gabinet de l'Alcalde
Nomenament Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016
Categoria laboral
i dedicació
Assimilable a Grup A i dedicació de 40 hores setmanals. 
Currículum Currículum en PDF
Retribució anual 50.000,08 €

ORIOL MAS LLORET

Lloc de treball Coordinador de Comunicació
Nomenament Decret de l'Alcaldia de data 18 d'abril de 2016
Categoria laboral
i dedicació
Assimilable a Grup A i dedicació de 40 hores setmanals. 
Currículum Currículum en PDF
Retribució anual 48.649,08 €

MARIA CLARA SÁNCHEZ-CASTRO BOFILL

Lloc de treball Coordinadora de l'Àrea d'Educació i Esports
Categoria laboral
i dedicació
Assimilable a Grup A i dedicació de 40 hores setmanals. 
Currículum Currículum en PDF
Retribució anual 48.649,08 € 

GEORGINA ANDREU MUR

Lloc de treball Coordinadora de l'Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme
Categoria laboral
i dedicació
Assimilable a Grup A (nivell CD 28) i dedicació de 40 hores setmanals.
Currículum Currículum en PDF
Retribució anual 48.649,08 €

  

Recursos humans
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 065

Veure en el plànol:

Borsa de treball, convocatòries de feina a l'Ajuntament de Girona