Pla

Presentació

 

L’Ajuntament de Girona va aprovar per Ple la redacció d’un pla integral per al barri de Sant Narcís.

El Pla ha de servir per promoure l’harmonia, la identitat i les potencialitats del barri amb l’objectiu de cercar noves oportunitats i donar una resposta social, territorial i econòmica per obternir-ne un impacte positiu.

El Pla té la voluntat de definir un model de barri a Sant Narcís que integri tots els aspectes relacionats amb la qualitat de vida i establir les actuacions necessàries per al seu compliment.

Per aquest motiu, és molt important en aquest pla la participació de la ciutadania en la presa de decisions i a l’hora de definir els punts a tractar i les propostes que es debatran.

Més informació del Pla:

 

Notícies

Festa major del barri de les Pedreres
29/05/2017  |  Els dies 17 i 18 de juny.
L'Ajuntament de Girona col·labora amb la campanya Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil de Creu Roja
29/05/2017  |  L'objectiu de la campanya és garantir una alimentació saludable als infants en situació de gran vulnerabilitat a Catalunya.
L'Ajuntament de Girona inicia el procediment d'expropiació d'ús temporal d'habitatges buits per causes d'interès social
29/05/2017  |  Hi ha 29 habitatges, de 12 entitats bancàries, a Girona que compleixen les condicions que marca la llei per poder ser expropiats, un mínim de 4 anys i un màxim de 10.

COM ES POT PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE DEFINICIÓ DEL PLA?

Formant part activament de les taules de treball:

Us hi podeu apuntar fins al 31 de maig.

Per inscriure-s’hi, cal posar-se en contacte amb el Centre Cívic Sant Narcís o bé enviar un correu a l’adreça electrònica plaintegral.santnarcis@ajgirona.cat

En qualsevol cas, cal indicar la taula a la qual es vol participar i el motiu pel qual s’està interessat a formar-ne part. També cal deixar les dades de contacte: noms i cognoms, adreça electrònica i telèfon.

Les persones a títol individual es poden apuntar a 2 taules com a màxim.

Les entitats poden formar part de les diferents taules, però amb un sol representant per entitat i taula.

El nombre màxim de persones per taula és de 15.
 

Fent arribar propostes concretes a l’Ajuntament:

Es podran fer arribar propostes sobre els temes del Pla integral a través d’un formulari que es podrà trobar en paper al Centre Cívic Sant Narcís i en format electrònic a la pàgina web del Pla.

Les propostes es podran enviar mentre duri el procés de treball.