Pla

Presentació

 

L’Ajuntament de Girona va aprovar per Ple la redacció d’un pla integral per al barri de Sant Narcís.

El Pla ha de servir per promoure l’harmonia, la identitat i les potencialitats del barri amb l’objectiu de cercar noves oportunitats i donar una resposta social, territorial i econòmica per obternir-ne un impacte positiu.

El Pla té la voluntat de definir un model de barri a Sant Narcís que integri tots els aspectes relacionats amb la qualitat de vida i establir les actuacions necessàries per al seu compliment.

Per aquest motiu, és molt important en aquest pla la participació de la ciutadania en la presa de decisions i a l’hora de definir els punts a tractar i les propostes que es debatran.

Més informació del Pla:

 

Notícies

Demà comencen les obres de reforma del pati de l'escola Eiximenis
19/07/2017  |  El projecte s'ha redactat amb l'objectiu de resoldre alguns dèficits que pateix l'equipament.

COM ES POT PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE DEFINICIÓ DEL PLA?

Formant part activament de les taules de treball:

Us hi podeu apuntar fins al 31 de maig.

Per inscriure-s’hi, cal posar-se en contacte amb el Centre Cívic Sant Narcís o bé enviar un correu a l’adreça electrònica plaintegral.santnarcis@ajgirona.cat

En qualsevol cas, cal indicar la taula a la qual es vol participar i el motiu pel qual s’està interessat a formar-ne part. També cal deixar les dades de contacte: noms i cognoms, adreça electrònica i telèfon.

Les persones a títol individual es poden apuntar a 2 taules com a màxim.

Les entitats poden formar part de les diferents taules, però amb un sol representant per entitat i taula.

El nombre màxim de persones per taula és de 15.
 

Fent arribar propostes concretes a l’Ajuntament:

Es podran fer arribar propostes sobre els temes del Pla integral a través d’un formulari que es podrà trobar en paper al Centre Cívic Sant Narcís i en format electrònic a la pàgina web del Pla.

Les propostes es podran enviar mentre duri el procés de treball.