Pla

Presentació

La  redacció d’un pla integral per al barri de Sant Narcís és un acord del Ple municipal amb l’aprovació del tots els representants polítics. 

Sorgeix de la necessitat de poder dissenyar noves formes d’intervenció per abordar situacions complexes amb causes multidimensionals.

Podeu trobar tota la informació sobre el Pla al següent document:
 

 

Com es pot participar al Pla?

Formant part activament de les taules de treball.

Fent arribar propostes concretes a l’Ajuntament, a través de la pàgina web del Pla integral o bé presentant les propostes al Centre Cívic Sant Narcís.
 

El termini de presentació de les propostes es el 31 de maig .

Com us podeu apuntar a les taules?

Cal posar-se en contacte amb el Centre Cívic o bé enviar un correu a l’adreça electrònica plaintegral.santnarcis@ajgirona.cat

En qualsevol cas, cal indicar la taula a la qual es vol participar i el motiu pel qual s’està interessat a formar-ne part. També cal deixar les dades de contacte: noms i cognoms, adreça electrònica i telèfon.

El termini d’inscripcions finalitza el 28 d’abril.

Condicions de participació

Les persones a títol individual es poden apuntar a 2 taules com a màxim.

Les entitats poden formar part de les diferents taules, però amb un sol representant per entitat i taula.

El nombre màxim de persones per taula és de 15.