Pressupostos participats 2019

Per setè any consecutiu, l’Ajuntament de Girona posa en marxa el procés dels pressupostos participats dels barris de Girona, instrument de participació de la ciutat a través del qual les entitats i la ciutadania poden proposar i decidir d’una part del pressupost municipal, que enguany tornarà a ser d’1.200.000 €.


CALENDARI DEL
PROCÉS PARTICIPATIU 2019

Fins al 28 de març

Recollida de propostes presentades per la ciutadania a través del web.

De l’1 al 14 d’abril

Celebració de les primeres assemblees de barri per a la presentació de les propostes recollides de la ciutadania i les entitats.

A partir del 15 d’abril

Elaboració d’informes de l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica sobre les propostes.

Del 12 de setembre a l’1 d’octubre

Celebració de les assemblees de retorn dels informes de valoració de les propostes presentades a les primeres assemblees de barri

Del 18 de novembre al 2 de desembre

Consulta electrònica per decidir els projectes a executar.