Pressupostos

ASSEMBLEES DE BARRI 2016

A les assemblees de barri l'Associació de veïns presentarà les propostes per als Pressupostos Participats del 2016 per tal de donar-les a conèixer a totes les persones assistents i acabar de prioritzar-ne fins a un màxim de cinc. Hi poden participar totes les entitats del barri i els veïns i veïnes.

Les propostes recollides a les assemblees de barri que tindran lloc del 15 al 25 de febrer, es traslladaran a l'Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes pertinents sobre la viabilitat de cadascuna.

Aquests informes emesos pels tècnics municipals es traslladaran als barris en unes segones assemblees que es portaran a terme del 25 d'abril al 5 de maig, on s'acabaran de definir els projectes que se sotmetran a consulta ciutadana la primera setmana de juny.

Calendari de les assemblees de barri