Pressupostos

ASSEMBLEES DE BARRI

En el marc del procés dels Pressupostos Participats del 2015, del 10 al 20 de febrer es portaran a terme les primeres Assemblees de Barri, on les entitats dels barris podran proposar fins a un màxim de 5 projectes, d’entre les propostes presentades per la ciutadania a títol individual com les presentades per les pròpies entitats.

Una vegada celebrades totes les Assemblees de Barri, els projectes proposats es traslladaran a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica, que emetrà els corresponents informes sobre la viabilitat tècnica i econòmica de cadascun dels projectes. Els tècnics corresponents presentaran aquesta informació a les segones Assemblees de Barri que es convocaran entre el 16 i el 26 de març, per tal d’acabar de concretar quins projectes se sotmetran a consulta entre el 20 i el 25 d’abril.

  

Calendari de les reunions de les assemblees de barri 

FEBRER 2015

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

9

 

10

19 h
Figuerola-Bonastruc
Lloc: Espai Cívic La Rosaleda (Passeig de la Devesa, 1)

19 h
Campdorà
Lloc: Antigues Escoles de Campdorà (Ctra. Palamós, 74)

20.30 h
Sta. Eugènia i Can Gibert
Lloc: Centre Cívic Sta. Eugènia (C. de Santa Eugènia, 146)

20.30 h
Devesa-Güell
Lloc: Espai Cívic La Rosaleda (Passeig de la Devesa, 1)

11

19 h
Sant Pau
Lloc: Centre Cívic Pla de Palau (C. Saragossa, 27)19 h
Torre de Taialà
Lloc: Centre Cívic Ter (C. de Can Sunyer, 46)


20.30 h
Eixample
Lloc: Local Social Eixample (C. Migdia, 23-25)20.30 h
Germans Sàbat
Lloc: Centre Cívic Ter (C. de Can Sunyer, 46)

12

18.30 h
Montilivi
Lloc Local Social Montilivi (Plaça George Orwell, 1)19 h
Pont Major
Lloc: Centre Cívic Pont Major (C. Pont Major 63-67)

20.30 h
Pedret
Lloc: Centre Cívic Pedret (C. Pedret, 152-156)20.30 h
Palau-sacosta
Lloc: Local Social Palau-sacosta (C. Jocs Olímpics, 1)

13

 

14

 

15

 

 

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

16

18 h
Grup St. Daniel
Lloc: Local Social Grup Sant Daniel (C. Hortènsia, 11)19 h
Domeny
Lloc: Centre Cívic Ter (C. de Can Sunyer, 46)


19.30 h
Vila-roja
Lloc: Centre Cívic Onyar (C. de la Plana, 13)

20.30 h
Mas Ramada
Lloc: Centre Cívic Onyar (C. de la Plana, 13)

20.30 h
Mas Catofa
Lloc: Centre Cívic Ter (C. de Can Sunyer, 46)

17

19 h
Vall de Sant Daniel
Lloc: Antigues Escoles de Sant Daniel (C. Monges, 18)


19 h
Font de la Pòlvora
Lloc: Centre Cívic Onyar (C. de la Plana, 13)

20.15 h
Montjuïc
Lloc: Local Social de Montjuïc (Rda. Fort Roig, 15)

18

19 h
Mercadal
Lloc: Espai Cívic Mercadal (C. Cristòfor Grober, 8)19 h
Sant Ponç
Lloc: Local Social Sant Ponç (Plaça Sant Ponç, 14)


20.30 h
Barri Vell
Lloc: Centre Cívic Barri Vell (C. de la Cort Reial, 7)

19

19 h
Pujada la Torrassa
Lloc: Local Social Pujada la Torrassa (C. Pujada la Torrassa, 32)

19 h
Fontajau
Lloc: Centre Cívic Ter (C. de Can Sunyer, 46)


20.30 h
Sant Narcís
Lloc: Centre Cívic Sant Narcís (Plaça Assumpció, 27)

20

18 h
Torre Gironella
Lloc: Punt de Lectura de Torre Gironella (Grup Torre Gironella, 102)


19.30 h
Carme-Vista Alegre
Lloc: Local Social Vista Alegre (Passatge Picapedrers, 1)

20.45 h
Pedreres-Fora Muralla
Lloc: Local Social Vista Alegre (Passatge Picapedrers, 1)

21

 

22