Pressupostos

ASSEMBLEES DE BARRI

En el marc del procés dels Pressupostos Participats del 2015:

L’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica, emetrà els corresponents informes sobre la viabilitat tècnica i econòmica de cadascun dels projectes. Els tècnics corresponents van presentar aquesta informació a les Assemblees de Barri que es van convocar entre el 16 i el 26 de març, per tal d’acabar de concretar quins projectes se sotmetran a consulta entre el 20 i el 25 d’abril.