Pressupostos participats dels barris

PRESENTACIÓ

El Pressupost Municipal preveu una partida per als barris i es va acordar que seria sotmesa a participació ciutadana. Per aquest motiu, una comissió mixta, formada per entitats de la ciutat i representants dels grups polítics municipals, va elaborar el Reglament de pressupostos participats dels barris que es va aprovar definitivament pel Ple el 8 de juliol de 2013 i es va publicar al BOP número 142 del dia 24 de juliol de 2013.

Cada any es convoquen les Assemblees de Barri, que tenen com a funció realitzar propostes per portar a terme a cada barri i prioritzar-ne fins a cinc, d’acord amb la quantitat assignada a cadascun dels 30 barris en què s’ha dividit la ciutat. Aquesta quantitat s’estableix a partir d’uns criteris objectius fixats per la Comissió Mixta de Ciutat.

A les Assemblees de Barri participen la regidoria d’Hisenda, la regidoria de Participació Ciutadana, i el regidor/a de barri, les associacions de veïns i la resta d’entitats de barri. Si una Assemblea de Barri així ho decideix, també poden formar-ne part entitats que siguin de ciutat, sempre que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.

A més a més, són obertes a tots els veïns i veïnes, tot i que a efectes de votacions, només poden votar les entitats.

Una vegada celebrades les Assemblees de Barri, els projectes proposats es traslladen a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica, que emet els informes econòmics i de viabilitat tècnica de cada projecte, els quals es traslladen altre cop a les Assembles i tot seguit, a la Comissió Mixta de Ciutat per tal de concretar quins projectes se sotmeten a consulta mitjançant el vot lliure, directe i secret dels veïns i veïnes dels diferents barris de la ciutat.

Barris en què s'ha dividit la ciutat

La ciutat s’ha dividit en 30 barris:

Barri Vell / Campdorà / Can Gibert del Pla / Carme-Vista Alegre / Devesa-Güell / Domeny-Taialà / Eixample / Figuerola-Bonastruc / Font de la Pòlvora / Fontajau / Germans Sàbat / Grup Sant Daniel / Mas Ramada / Mas Catofa / Mercadal / Montilivi-La Creueta / Montjuïc / Palau-Avellaneda-Mas Xirgu / Pedreres-Fora Muralla / Pedret / Pla de Palau-Sant Pau / Pont Major / Pujada la Torrassa / Sant Narcís / Sant Ponç / Santa Eugènia / Torre Gironella / Torre de Taialà / Vall de Sant Daniel / Vila-roja
 

Estat d'execució del pressupost
Servei de Participació
Veure en el plànol: