Pressupostos

Projectes dels pressupostos participats dels barris per al 2014

A partir de les propostes que es van portar a votació el 30 i 31 de maig de 2014, els veïns i veïnes de Girona van decidir a la consulta que els projectes que es portarien a terme a cada un dels barris són els següents:
  

BARRI VELL - Pressupost assignat: 34.536,89 €

Arranjar l'accés per a vehicles a l'aparcament dels Maristes (7.000 €).
Estat del projecte: Executat.

Instal·lació de càmeres de seguretat a la plaça Sant Domènec i a la plaça Ferrater i Mora (12.000 €).
Estat del projecte: Pendent de la resolució d'autorització per part d'una altra administració.

Estudi sobre la mobilitat al barri  (10.000 €). 
Estat del projecte: S’està executant.

Estudi sobre l'afectació del soroll al barri i valoració participada dels resultats que s'obtinguin (3.859,50 €). 
Estat del projecte: Realitzat, pendent de presentació.
 

CAMPDORÀ - Pressupost assignat: 40.031,40 €

Arranjament de la carretera de Campdorà, en el tram comprès entre la carretera C-255 i el carrer Camp d’Or a Montjuïc.
Estat del projecte: Executat.
 

CARME-VISTA ALEGRE - Pressupost assignat: 32.967,03 €

Destinar el pressupost del 2014 i part de la quantitat que s'assigni al 2015 a adaptar l'accés al passatge Picapedrers amb la instal·lació d'un ascensor (120.000 €). (Projecte compartit amb el barri de Pedreres-Fora Muralla)
Estat del projecte: En tràmits administratius.
 

DEVESA–GÜELL - Pressupost assignat: 32.967,03 €

Millores a la pl. Prudenci Bertrana, amb la instal·lació de tanques de protecció, alguna jardinera i una taula de ping pong. (17.056,97 €).
Estat del projecte: Executat.

Pla de dinamització per al barri vinculat al nou local social (15.910,06 €).
Estat del projecte: Executat.
 

DOMENY-TAIALÀ - Pressupost assignat: 23.596,29 €

Instal·lació de dos panells informatius de velocitat i senyalització horitzontal al c. Riba i Bracons (12.521,60 €).
Estat del projecte: S’està executant.

Instal·lació d'un panell informatiu de velocitat i senyalització horitzontal a la crta. de Taialà (5323,32 €). 

Instal·lacio de bancs al c. Riba i Bracons i al c. Adri (1936 €).
Estat del projecte: Executat.
 

EIXAMPLE - Pressupost assignat: 4.0816,33 €

Destinar 12.000 € a un local social per a l'Associació de Veïns (12.000 €).
Estat del projecte: Executat.

Destinar 26.816,33 € a habilitar la vorera del c. de la Salle, entre el c. Migdia i la travessera de la Creu (26.816,33 €).
Estat del projecte: Executat.

Donar continuïtat al projecte Cercle d'Estudis, promogut per l'entitat ACEFIR des de l'any passat, amb una aportació de 2.000 € (2.000 €).
Estat del projecte: Executat.
 

FIGUEROLA-BONASTRUC  - Pressupost assignat: 33.751,96 €

Col·locar cautxú en els escocells dels arbres dels carrers Figuerola, 20 de juny, Miquel Blay i ronda Ferran Puig (8.800 €).
Estat del projecte: Executat.

Enjardinar el nou espai de jocs infantils que es va realitzar amb motiu dels Pressupostos Participats del 2013 i instal·lar-hi una font (13.568,35 €).
Estat del projecte: S’està executant.

Estudi sobre l’afectació del soroll al barri (5.832,2 €).
Estat del projecte: Executat.
 

FONT DE LA PÒLVORA - Pressupost assignat: 29.827,32 €

Arranjament dels murs protectors del lateral de la rotonda del final de l'av. de Font de la Pòlvora, reparació de la vorera del c. Castanyer i creació d'un pas fins a l'aparcament (21.425 €).
Estat del projecte: Executat.

Reparació dels murets protectors dels carrers Roure i Avellaner per evitar que la terra dels parterres caigui a les voreres (7.424,1 €).
Estat del projecte: Executat.
 

FONTAJAU - Pressupost assignat: 33.751,96 €

Substitució dels bancs de la pl. Miquel Martí i Pol (726 €).
Estat del projecte: Executat.

Accions de millora a la pl. de la Font, amb l'arranjament del paviment i de la jardineria i l'ampliació dels jocs infantils (24.419,32 €).
Estat del projecte: Executat.

Adequació del vial que connecta l'aparcament situat al final del c. Pont de la Barca amb l'av. de França (11.450 €).
Estat del projecte: Executat.
 

GERMANS SÀBAT - Pressupost assignat: 29.827,32 €

Construcció d'un mur a l'alçada del número 97 de la Riera Bullidors (29.600 €). Estat del projecte: S’està executant.

 

GRUP SANT DANIEL - Pressupost assignat: 35.321,82 €

Substitució dels bancs del barri (3.872 €).
Estat del projecte: Executat.

Substituir la tanca de la pista i la de la petanca (8.955 €).
Estat del projecte: Executat.
 

MAS CATOFA - Pressupost assignat: 24.332,81 €

Destinar la quantitat assignada a la instal·lació d'uns jocs infantils al c. Mas Catofa cantonada amb el c. Torre de Taialà.
Estat del projecte: Executat.

MAS RAMADA - Pressupost assignat: 27.472,53 €

Destinar la quantitat assignada al barri a continuar amb les actuacions de millora al carrer Pineda, amb l'arranjament de la vorera del costat dret i la renovació de l'enllumenat públic.
Estat del projecte: Executat.
 

MERCADAL - Pressupost assignat: 30.612,24 €

Millores a la pl. Santa Susanna, amb la substitució dels bancs, la construcció de dos nous passos de vianants i la instal·lació d'una cartellera informativa (17.600 €).
Estat del projecte: Executat.

Reomplir els espais buits existents entre els llambordins del c. Hortes (6.625 €).
Estat del projecte: Executat.


MONTILIVI - LA CREUETA
 - 

El barri de Montilivi és l’únic que no participa en el procés dels Pressupostos Participats del 2014 perquè l’any passat va decidir destinar l’assignació pressupostària del 2013 i la del 2014 a eliminar les barreres arquitectòniques al carrer Punta del Pi (està prevista la instal·lació d’un ascensor).
Estat del projecte: Està en exposició pública i en breu se licitarà. 


MONTJUÏC
 - Pressupost assignat: 28.257,46 €

Millores a la plaça Domènec Fita amb la instal·lació de dues porteries de futbol sala, una pista de petanca, una taula de ping pong i l'arranjament de la font (19.100 €). 
Estat del projecte: S'executarà properament.

Reformes al local social de l'Associació de Veïns de Montjuïc (16.500 €). Més informació
Estat del projecte: Executat.
 

PALAU SACOSTA-AVELLANEDA-MAS XIRGU - Pressupost assignat: 44.740,97€

Ampliació dels jocs infantils al parc Francesc Sabaté (25.000 €).
Estat del projecte: Executat.

Construcció d'una vorera com a pas segur per als vianants al Camí Vell de Fornells, a l'altura del Tennis Girona (19.400 €). 
Estat del projecte: Executat.
 

PEDRERES-FORA MURALLA - Pressupost assignat: 32.182,1 €

Destinar el pressupost del 2014 i part de la quantitat que s'assigni al 2015 a adaptar l'accés al passatge Picapedrers amb la instal·lació d'un ascensor (120.000 €). 
Estat del projecte: En tràmits administratius.
(Projecte compartit amb el barri de Carme-Vista Alegre)

PEDRET - Pressupost assignat: 27.472,53 €

Condicionar el marge dret de la llera del Ter davant el c. Palafrugell i millorar l'embarcador per recuperar-lo com a parc fluvial pel barri (13.368,08 €).
Estat del projecte: Executat

Destinar el pressupost assignat al barri al projecte de restauració de la capella del Pilar de Pedret (27.472,53 €).
Estat del projecte: S'està executant
 

PONT MAJOR - Pressupost assignat: 26.687,6 €

Adequació de l'espai existent a la cantonada del c. Comerç amb el c. Pont Major per donar-li més amplitud (19.440 €).
Estat del projecte: Executat

Pacificar el trànsit de vehicles pel carrer Pont Major amb la instal·lació d'un panell de control de velocitat i senyalització horitzontal (6.465 €).
Estat del projecte: S'està executant
 

PUJADA LA TORRASSA - Pressupost assignat: 31.397,17 €

Destinar el pressupost assignat a continuar amb l'adequació del camí del barri que connecta amb els Jardins de John Lennon i el carrer Montjuïc (31.397,17).
Estat del projecte: Executat.
 

SANT NARCÍS - Pressupost assignat: 85.575,35 € (2013 i 2014)

Enderroc dels talussos i murs de la pl. Comtessa Ermessenda (85.233,76 €). Estat del projecte: Pendent d'execució.
 

SANT PAU - Pressupost assignat: 40.031,4 €

Destinar el pressupost assignat al barri al projecte de l'espai infantil de lleure i cultura de la Pauleca, que es va iniciar amb motiu dels Pressupostos Participats del 2013.
Estat del projecte: Executat
 

SANT PONÇ - Pressupost assignat: 31.397,17 €

Destinar el pressupost assignat al barri a continuar amb el projecte d'arranjament de la pl. Sant Ponç, que es va iniciar amb motiu dels Pressupostos Participats del 2013.
Estat del projecte: S'ePendent d'executar.
 

SANTA EUGÈNIA i CAN GIBERT DEL PLA - Pressupost assignat: 34.536,89 € / 35.321,82 €

Continuar amb el Projecte integral urbanístic-social-comunitari-educatiu de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, que es va iniciar amb motiu dels Pressupostos Participats del 2013 (69.858,71 €)
Estat del projecte: Executat
Actuacions que inclou el Projecte integral:
Colònies per als casals d'estiu
Escudella solidària
Lavabos públics a la pl. Pere Calders  
Continuitat a projectes iniciats el 2013 de diverses entitats    
Projecte de teatre educatiu
Tendals al Casal de la Gent Gran
 

TORRE GIRONELLA - Pressupost assignat: 31.397,17 €

Ampliació dels jocs infantils i instal·lació d'una taula de ping pong a la plaça del Grup Torre Gironella (13.532 €).
Estat del projecte: Executat

Tancament i arranjament de la vorera del Mirador (4.923 €). 
Estat del projecte: Executat

TORRE DE TAIALÀ - Pressupost assignat: 27.472,53 €

Substitució del paviment de la passera del final del c.Federico Garcia Lorca i col·locació de baranes al perímetre de la riera Bullidors (15.100 €). 
Estat del projecte: S'està executant.

Incorporar porteries de futbol a la pista de bàsquet (6.289,5 €). 
Estat del projecte: Executat

 Instal·lació de finestres i d'una pica al magatzem dels vestuaris de la pista de bàsquet de Torre Taialà (4.575,93 €). 
Estat del projecte: Executat.
 

VALL DE SANT DANIEL - Pressupost assignat: 3.2967,03 €

Destinar el pressupost assignat al barri a reformar l'interior d'un dels locals de Can Primi.
Estat del projecte: Estan acabant les obres. 
 

VILA-ROJA - Pressupost assignat: 34.536,89 €

Instal·lació de tres càmeres de videovigilància al barri (18.000 €).
Més informació
Estat del projecte: Pendent de resolució per part d'una altra adminstració.

Instal·lació d'unes tanques metàl·liques per protegir la zona d'estenedors dels edificis núm. 159-161 i 162-164 del Grup Vila-roja  d'estenedors dels edificis núm. 159-161 i 162-164 del Grup Vila-roja  (5.827,17 €).
Estat del projecte: Executat 

Millora del carreró sense sortida existent entre la plaça Girona i el carrer Primer de Maig, a l'altura del núm. 34 (4.500 €).
Estat del projecte: Executat

 

Projectes que van a consulta pels Pressupostos Participats 2014

 

Estat d'execució del pressupost
Associacionisme
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Serveis a les Persones
  Regidoria de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 438

 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h

Veure en el plànol: