Projecte Ferroviari

Documentació

  Plànol general  

 Imatge de la totalitat del municipi amb el traçat (pdf - 2,8 Mb)

El traçat de color blau correspon al Tren d'Alta Velocitat (TAV). El traçat de color vermell correspon al tren convencional.

  Inspeccions d'edificis  

 Plànol dels edificis propers a les obres del túnel que s'inspeccionaran (pdf - 5,5 Mb)

Els edificis marcats en marró són els que s'inspeccionaran. Cada edifici té un número assignat que l'identifica a la llista següent.

 Llistat de tots els edificis a inspeccionar per fases (pdf - 10,2 Mb)

Relació de tots els edificis que s'inspeccionaran. Les inspeccions es faran en tres fases. Al llistat s'indica la fase que li correspon a cada edifici.

  Informació tècnica  

 Projecte tècnic de la línia del TAV (pdf - 3 Mb)

Plànol del traçat de la línia del Tren d'Alta Velocitat (TAV) separat per trams. Feu clic a sobre el número de cada tram i obtindreu el plànol de la planta i secció corresponent.

 Projecte tècnic de la línia del tren convencional (pdf - 2,9 Mb)

Plànol del traçat de la línia del tren convencional separat per trams. Feu clic a sobre el número de cada tram i obtindreu el plànol de la planta i secció corresponent.

 Projecte de soterrament del tren convencional (pdf - 263 Mb)

  Documentació annexa del projecte  

 Imatge de la secció del túnel (pdf - 0,7 Mb)

La secció del túnel en tot el traçat realitzat amb tuneladora serà de 12m de diàmetre exterior i 10.95 m. de diàmetre interior i constarà de dues vies i unes passeres de 1.20m a cada lateral per garantir el manteniment i l'evacuació en cas necessari.

 Imatge de la secció de l'estació (pdf - 0,4 Mb)

El propi procés constructiu en fases del projecte ferroviari comporta l'estructuració de l'estació en dues crugies diferenciades amb unes comunicacions verticals que les uneixen i que incorporen les corresponents sortides d'emergència per a cada una de les necessitats.

 Imatge esquemàtica de l'estació. Plantes de l'estació (pdf - 0,4 Mb)

 Imatge de la secció del tram entre pantalles (pdf - 0,7 Mb)

El traçat del tren de línia convencional s'executarà un cop finalitzades les obres del TAV. La proximitat al túnel del TAV en el tram al sud de l'estació obliga que s'opti pel mètode de pantalles i es desenvolupa en un primer projecte, el traçat del qual passa pràcticament per la mateixa vertical que l'actual viaducte.

 Documentació administrativa  

 Adjudicataris

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà del projecte ferroviari
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia
  Regidoria del Projecte Ferroviari

 • Adreça:

  Pl. d'Europa, 2. Local 6
  17005 - GIRONA

 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h.
  Dimarts de 17 a 21 h.

 • Telèfon:

  972 230 641
  972 419 000 - Centraleta de l'Ajuntament

 • Web:
 • A/e:
 • Bústia d'avisos i suggeriments:
 • OIAC Sant Narcís (Registre d'Entrada):

  L'Ajuntament més a prop, al Centre Cívic Sant Narcís
  De Setembre a Juny:
  Dimarts / Dijous / Divendres de 9 - 14h
  Dilluns / Dimecres de 16 - 18h

  Juliol:
  Divendres de 9-14h

  L'Agost i Nadal és tancat.

 • Punt d'Informació i Atenció al Ciutadà (PIAC) d'Adif:

  Servei d'Adif que informa sobre la construcció de les noves línies d’alta velocitat.
  Baixada de la Sagrera, 2 - 08027 Barcelona
  De 9 a 14 h i de 16 a 19 h
  Sra. Elena Pelliser
  piac.gir@adif.es
  933 510 821

Veure en el plànol: