Projecte Ferroviari

Inspeccions dels edificis pròxims a les obres del túnel

Per vetllar que no hi hagi afeccions a les edificacions durant l'execució de les obres dels túnels urbans i de l'estació, ADIF, mitjançant l’empresa de control tècnic INTEMAC i en coordinació amb l'Ajuntament, preveu un control més exhaustiu dels edificis pròxims al traçat complementari als estudis inclosos al Projecte.

 Plànol dels edificis propers a les obres del túnel que s'inspeccionaran
      (pdf - 5,5 Mb)

Principalment, el control es fa en dos aspectes:

 • Anàlisi dels edificis existents i el seu comportament estructural abans de l'execució de les obres.
 • Presa de mesures d'auscultació i control durant l'execució de les obres.

Mesures de prevenció i control

Aquesta anàlisi, que comporta la inspecció preliminar (façanes i zones comunes) i en detall dels edificis (habitatges i locals), es contrasta amb els informes corresponents al comportament estructural dels edificis, tenint en compte les característiques geotècniques del terreny i les obres a executar.

Les conclusions, juntament amb els resultats de les auscultacions i el seguiment permanent de l'obra, verificaran les mesures establertes en el projecte o faran necessàries la implementació d'estratègies complementàries. 

Fases de la inspecció de les edificacions

 1. Recopilació de la informació documental
  • Projecte del túnel (característiques geotècniques, procés constructiu,
    profunditat del nivell freàtic…).
  • Projectes de les edificacions.
  • Inspeccions tècniques.
  • Registres de les obres fetes a l'edifici.
   
 2. Inspecció preliminar de l'estat dels edificis
  • Es revisa l’estat dels elements comuns de l'edificació:
       - Façana (marquesines, cornisa, finestres i balcons).
       - Resta de les zones comunes (portals, escales, patis, soterranis, trasters,
         cobertes...).
  • Aquesta inspecció es fa amb el consentiment del president de la Comunitat.
  • Es documenten els resultats amb croquis i fotografies.
   
 3. Característiques dels edificis i pla d'inspecció de detall
  • Es caracteritzen els edificis en funció del seu estat i tipologia estructural,
    tenint en compte les característiques del terreny.
  • En funció de la caracterització, es decideix el número de dependències
    (habitatges, locals, etc.) a inspeccionar.
   
 4. Inspecció de detall i informe final
  • S'inspeccionaran un número significatiu d'habitatges particulars (sempre
    amb el permís explícit dels propietaris i avisant-los que sempre comprovin
    l'acreditació dels tècnics especialistes).
  • Es documenten els resultats amb croquis i fotografies.
  • Es redacta un informe de resultats per edifici que inclou:
       - Resultats de les inspeccions fetes.
       - Conclusions sobre les característiques de l'immoble i el seu
         comportament estructural (Es lliurarà un extracte d'aquest informe
         als propietaris).

Abast dels treballs

 Edificis a inspeccionar: 571
 Habitatges totals estimats: 4.979
 Habitatges previstos per inspeccionar: 1.250

Planificació dels treballs. Comunicacions als veïns

 Carta als presidents de les comunitats de veïns.
 Full d’acreditació dels tècnics.
 Notificació de les inspeccions de les zones comunes.
 Carta de lliurament de l’informe preliminar.

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà del projecte ferroviari
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia
  Regidoria del Projecte Ferroviari

 • Adreça:

  Pl. d'Europa, 2. Local 6
  17005 - GIRONA

 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h.
  Dimarts de 17 a 21 h.

 • Telèfon:

  972 230 641
  972 419 000 - Centraleta de l'Ajuntament

 • Web:
 • A/e:
 • Bústia d'avisos i suggeriments:
 • OIAC Sant Narcís (Registre d'Entrada):

  L'Ajuntament més a prop, al Centre Cívic Sant Narcís
  De Setembre a Juny:
  Dimarts / Dijous / Divendres de 9 - 14h
  Dilluns / Dimecres de 16 - 18h

  Juliol:
  Divendres de 9-14h

  L'Agost i Nadal és tancat.

 • Punt d'Informació i Atenció al Ciutadà (PIAC) d'Adif:

  Servei d'Adif que informa sobre la construcció de les noves línies d’alta velocitat.
  Baixada de la Sagrera, 2 - 08027 Barcelona
  De 9 a 14 h i de 16 a 19 h
  Sra. Elena Pelliser
  piac.gir@adif.es
  933 510 821

Veure en el plànol: