Turisme i Comerç

Preguntes freqüents

Activitats comercials

 Quines hores poden obrir els comerços?
Els horaris d'obertura dels comerços estan regulats per la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar la guia pràctica dels horaris comercials al web de la Generalitat i la normativa comercial que regula els horaris.

 

 Quins són els festius de l'any 2013, 2014 i 2015 en què els establiments comercials podran romandre oberts?
Els vuit dies festius en que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2013, 2014 i 2015, d’acord amb el que estableix el Decret llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció, són els següents:

Per a l’any 2013:
13 de gener, 7 de juliol, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8, 15 i 22 de desembre.

Per a l’any 2014:
5 i 12 de gener, 6 de juliol, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8 i 21 de desembre.

Per a l’any 2015:
4 i 11 de gener, 5 de juliol, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8 i 20 de desembre.

 

 Com es pot obrir un establiment comercial a Girona?
Es consideren establiments comercials els locals, les construccions, les instal·lacions o els espais coberts o sense cobrir en què es desenvolupen activitats comercials. Per posar en marxa un nou comerç cal complir els requisits legals i obtenir una sèrie de permisos, en funció del tipus d'activitat comercial. En aquest enllaç hi trobareu els pasos que cal seguir per obrir un establiment comercial.

Un dels primers passos que ha de fer el titular o el promotor de l'establiment és adreçar-se a l'ajuntament del municipi on pretengui ubicar l'establiment i, abans d'iniciar-hi cap activitat empresarial, ho ha de comunicar d'acord amb els procediments establerts en les ordenances municipals de cada ajuntament. En aquest enllaç hi trobareu tota la informació del tràmit d'obertura d'una activitat econòmica de l'Ajuntament de Girona.

Per més informació:
Girona Emprèn
Carrer Maçana, 71 baixos
17006 - GIRONA Telèfon:
972 244 243
gironaempren@ajgirona.org

 

Regidoria de Turisme i Comerç
Veure en el plànol:
www.gironain.cat