Observatori del
Mercat de Treball, del
Comerç i del Turisme

Observatori del Mercat de Treball, del Comerç i del Turisme

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.

L'Observatori del Mercat de Treball, del Comerç i del Turisme recull i analitza dades que trobareu en aquesta pàgina. Concretament hi trobareu informes mensuals del mercat de treball, butlletins econòmics i dades de l'atur registrat que hi ha mes a mes. A nivell trimestral hi veureu informes d'indicadors turístics.

  

 

Any 2015

ATUR REGISTRAT
Dades mensuals 2015

Àrea de Promoció Econòmica
Veure en el plànol:

Suport i col·laboració:

Logo Empresa i Ocupació de la Generalitat    Logo SOC    Ministerio de Empleo y seguridad social    Logo Fons social europeu