Observatori del
Mercat de Treball, del
Comerç i del Turisme

Observatori de l'Economia i l'Ocupació

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.

L'Observatori del Mercat de Treball, del Comerç i del Turisme recull i analitza dades que trobareu en aquesta pàgina. Concretament hi trobareu informes mensuals del mercat de treball, butlletins econòmics i dades de l'atur registrat que hi ha mes a mes. A nivell trimestral hi veureu informes d'indicadors turístics.

  

 

Any 2019

INDICADORS TURÍSTICS
Informes trimestrals 2019

MERCAT DE TREBALL
Informes mensuals 2019

ATUR REGISTRAT
Dades mensuals 2019

Àrea de Promoció Econòmica
Veure en el plànol:

Suport i col·laboració:

Logo Empresa i Ocupació de la Generalitat    Logo SOC    Ministerio de Empleo y seguridad social    Logo Fons social europeu