Gestió Documental,
Arxius i Publicacions

Publicacions municipals en línia

Publicacions gratuïtes disponibles per descarregar-vos als vostres lectors de llibres digitals.

 

El Govern de la ciutat (I).
De la Gerunda romana (segle I aC)
a la Girona borbònica (segle XVIII)

Col·lecció: Conferències a l’Arxiu Municipal

 

Girona i la Guerra del Francès (1808-1814)

Col·lecció: Conferències a l'Arxiu Municipal

 

Església, societat i poder a Girona. Segles XVI-XX

Col·lecció: Conferències a l’Arxiu Municipal

 

Segona república i guerra civil a Girona (1931 - 1939)

Col·lecció: Conferències a l’Arxiu Municipal

 

Girona 1939-1953.
Exilis, repressions i complicitats

Col·lecció: Conferències a l’Arxiu Municipal

 

Ensenyar i aprendre.
Mestres i estudiants a la Girona del segle XX

Col·lecció: Conferències a l’Arxiu Municipal

 

Llibre verd de la ciutat de Girona (1144 - 1533)

Col·lecció: Documents de l’Arxiu Municipal
Autor: Guilleré, Christian

 

Llibre vermell de la ciutat de Girona (1188 - 1624)

Col·lecció: Documents de l’Arxiu Municipal
Autora: Juliol Albertí, Griselda

 

Llibre groc de la ciutat de Girona (1386, 1596-1702)

Col·lecció: Documents de l’Arxiu Municipal
Autora: Gironella i Delgà , Anna

 

El sindicat remença de l'any 1448

Col·lecció: Documents de l’Arxiu Municipal
Autora: Homs Brugarolas, M. Mercè

 

Els Jueus i la ciutat de Girona

Col·lecció: Història Urbana de Girona
Autors: Canal i Roquet, Josep; Canal i de Diego, Eduard;
Nolla i Brufau, Josep Maria ... [et al.]

 

La ciutat de Girona l'any 1535

Col·lecció: Història Urbana de Girona
Autors: Canal i Roquet, Josep; Canal i de Diego, Eduard;
Nolla i Brufau, Josep Maria ... [et al.]

 

La ciutat de Girona en la 1a meitat del segle XIV

Col·lecció: Història Urbana de Girona
Autors: Canal i Roquet, Josep; Canal i de Diego, Eduard;
Nolla i Brufau, Josep Maria ... [et al.]

 

La forma urbana del call de Girona

Col·lecció: Història Urbana de Girona
Autors: Canal i Roquet, Josep; Canal i de Diego, Eduard;
Nolla i Brufau, Josep Maria ... [et al.]

 

Girona en el segle XIII (1190-1285)

Col·lecció: Història Urbana de Girona
Autors: Canal i Roquet, Josep; Canal i de Diego, Eduard;
Nolla i Brufau, Josep Maria ... [et al.]

 

Imatge i Recerca. 2006
Ponències, experiències i comunicacions

Col·lecció: Textos i Documents

 

Imatge i Recerca. 2008
Ponències, experiències i comunicacions

Col·lecció: Textos i Documents

 

Imatge i Recerca. 2010
Ponències, experiències i comunicacions

Col·lecció: Textos i Documents

 

Grup Praxis 75 (1975-1990) "Una guerrilla comunicativa"

Col·lecció: Catàlegs d’Exposicions. Museu d’Història de la Ciutat

Servei Municipal de Publicacions
Veure en el plànol: