Els

Servei d'Informació Juvenil

El Servei d’Informació Juvenil és un servei públic i gratuït que té com a principal objectiu ser un punt de referència per a les persones joves en els àmbits de cultura, participació i associacionisme, habitatge, lleure, salut i turisme, entre d’altres, que posa un èmfasi especial en el treball i la formació, als quals dedica un servei especialitzat, en cada cas, serveis amb els quals està estretament coordinat.

El SIJ està format per un equip d’informadors i dinamitzadors joves i propers que són els que donen la benvinguda a la persona usuària i l’acullen per tal d’escoltar les seves necessitats i facilitar-li la informació que requereix i que està al seu abast. I en els casos que cal, fan la derivació al servei més adient per donar resposta a les necessitats que es presenten.

La línia de treball de l’equip és que tota persona usuària s’endugui la informació que necessita o el contacte del lloc concret on li podran facilitar aquesta informació, amb el màxim de rapidesa, proximitat i eficiència possibles.

Al SIJ es dóna informació sobre diversos àmbits. Els més freqüents són:

  • Habitatge: per a les persones que busquen un pis o habitació de lloguer, sobre els pisos de protecció oficial, etc.
  • Treball: es donen recursos per cercar feina, suport a l'hora de fer el currículum, etc. Quan és necessària una orientació laboral individualitzada, es fa la derivació al servei de treball.
  • Formació reglada i no reglada: informació sobre proves d'accés, formació professional, programes de qualificació professional inicial (PQPI), educació en el lleure, graus, com cercar els cursos, llistes d'escoles per àmbits, suport a l'hora de cercar cursos ocupacionals, etc. Quan és necessària una orientació individualitzada es fa la derivació al servei de formació.
  • Cultura: agenda d'actes culturals de Girona i voltants.
  • Associacionisme i participació: es dóna suport en el procés de creació d'entitats sense ànim de lucre, per una banda, i per l'altra, es gestionen dos equips de so i un d'il·luminació que es presten gratuïtament a les entitats de la ciutat cada vegada que els necessiten per als seus actes públics.
  • Vacances i estades d’estiu: estades a l'estranger, camps de treball, colònies, activitats d'estiu, etc.
  • Mobilitat juvenil: intercanvis internacionals, Servei de Voluntariat Europeu, programes de mobilitat europea, etc.
  • Voluntariat i cooperació: entitats que treballen en la cooperació al desenvolupament que gestionen voluntariats i estades solidàries, etc.
  • Viatges: a la viatgeteca disposem d'un centenar de guies de viatges, mapes i llibres d'itineraris que es poden consultar lliurement i que es presten de forma gratuïta. També tramitem carnets que permeten estalviar quan es viatja a l'estranger a estudiar o treballar ( ISIC -carnet internacional d'estudiant-, ITIC -carnet internacional de professor- i carnet d'alberguista per a joves i adults).

El SIJ també disposa d’un espai amb connexió gratuïta a Internet i Wi-Fi on els joves poden estudiar, fer recerca de feina, elaborar el currículum, planificar viatges o buscar habitatge. I on, a més, es pot consultar la premsa diària, revistes i altres publicacions diverses d’interès per als joves.

El SIJ des de fa temps presta un servei anomenat Punt d’informació Juvenil als instituts de secundària de Girona. Periòdicament els informadors del SIJ es desplacen als instituts per informar de les activitats de L’Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove i L’Espai Marfà, per donar l’oportunitat als estudiants de resoldre dubtes sobre qualsevol tema que els interessi.

Els Químics Espai Jove
Veure en el plànol: