Els

Els Químics Espai Jove

Els Químics Espai Jove és un espai de trobada situat al sector de Palau destinat a joves entre 13 i 20 anys. Ofereix recursos per tal que els usuaris puguin fer-hi els deures, participar a les activitats programades i rebre informació i assessorament al servei d’informació juvenil sobre diversos temes com cultura, treball, habitatge, viatges, etc. Aquest espai està especialitzat en l’orientació acadèmica (itineraris formatius, formació reglada i no reglada, tallers d’èxit escolar, formació ocupacional, etc.).

Els Químics Espai Jove té la voluntat de ser un espai proper, on es poden trobar diferents serveis i activitats que responguin a les inquietuds i necessitats dels joves. Aquest equipament juvenil es defineix a partir de diferents espais/serveis diferenciats, però a la vegada totalment integrats.

Servei d’informació juvenil

Imatge del servei d'informació dels Químics Espai JoveEl SIJ està format per un equip d’informadors i dinamitzadors joves i propers que són els que donen la benvinguda a la persona usuària i l’acullen per tal de conèixer quines són les seves necessitats i facilitar-li la informació que requereix si està al seu abast. En els casos que cal fan la derivació al servei més adient per donar resposta a les necessitats que es presenten.

Aquest servei facilita informació d’interès general i, de forma més específica, sobre tots els temes relacionats amb els itineraris formatius.

Esp@i de recerca digital

Disposa de quatre ordinadors que es poden utilitzar durant l’horari d’obertura de l’espai. Aquesta zona és l’espai d’autoaprenentatge i és on es duen a terme els tallers, les càpsules formatives, els cursos especialitzats, etc., relacionats amb les noves tecnologies. L’equipament està dotat de Wi-Fi.

Espai obert

Imatge d'un taller a Els Químics Espai JoveÉs en aquest espai on trimestralment es fan la majoria d’activitats de la programació: tallers, cursos, xerrades informatives, tallers d’èxit escolar, jornades, laboratori artístic, espai d’exposició i projeccions, i és, així mateix, un espai adequat per dur-hi a termeprojectes i treballs en grup. 

Els Químics Espai Jove
Veure en el plànol: