Els

Els Químics Espai Jove

Els Químics Espai Jove és un espai de trobada situat al sector de Palau destinat a joves entre 13 i 20 anys. Ofereix recursos per tal que els usuaris puguin fer-hi els deures, participar a les activitats programades i rebre informació i assessorament al servei d’informació juvenil sobre diversos temes com cultura, treball, habitatge, viatges, etc. Aquest espai està especialitzat en l’orientació acadèmica (itineraris formatius, formació reglada i no reglada, tallers d’èxit escolar, formació ocupacional, etc.).

Els Químics Espai Jove té la voluntat de ser un espai proper, on es poden trobar diferents serveis i activitats que responguin a les inquietuds i necessitats dels joves. Aquest equipament juvenil es defineix a partir de diferents espais/serveis diferenciats, però a la vegada totalment integrats.

Servei d’informació juvenil

Imatge del servei d'informació dels Químics Espai JoveEl SIJ està format per un equip d’informadors i dinamitzadors joves i propers que són els que donen la benvinguda a la persona usuària i l’acullen per tal de conèixer quines són les seves necessitats i facilitar-li la informació que requereix si està al seu abast. En els casos que cal fan la derivació al servei més adient per donar resposta a les necessitats que es presenten.

Aquest servei facilita informació d’interès general i, de forma més específica, sobre tots els temes relacionats amb els itineraris formatius.

Esp@i de recerca digital

Disposa de quatre ordinadors que es poden utilitzar durant l’horari d’obertura de l’espai. Aquesta zona és l’espai d’autoaprenentatge i és on es duen a terme els tallers, les càpsules formatives, els cursos especialitzats, etc., relacionats amb les noves tecnologies. L’equipament està dotat de Wi-Fi.

Espai obert

Imatge d'un taller a Els Químics Espai JoveÉs en aquest espai on trimestralment es fan la majoria d’activitats de la programació: tallers, cursos, xerrades informatives, tallers d’èxit escolar, jornades, laboratori artístic, espai d’exposició i projeccions, i és, així mateix, un espai adequat per dur-hi a termeprojectes i treballs en grup. 

Coneix "Els Químics Espai Jove"

És un equipament de l'Ajuntament de Girona que ofereix recursos als joves perquè puguin fer-hi els deures o participar a les activitats programades. Està especialitzat en l'orientació acadèmica (itineraris formatius, formació reglada i no reglada, tallers d'èxit escolar, formació ocupacional, etc.) però també compta amb un servei d'informació juvenil sobre diversos temes, com ara cultura, feina, habitatge, viatges, etc.

Els Químics Espai Jove
Veure en el plànol: