Els

Servei d'Informació Juvenil

El Servei d’Informació Juvenil és un servei públic i gratuït que té com a principal objectiu ser un punt de referència per a les persones joves en els àmbits de cultura, participació i associacionisme, habitatge, lleure, salut i turisme, entre d’altres, que posa un èmfasi especial en el treball i la formació, als quals dedica un servei especialitzat, en cada cas, serveis amb els quals està estretament coordinat.

Més informació

Servei de Formació

El Servei de Formació ha estat creat a partir d’una necessitat palpable en la societat actual: augmentar el nivell formatiu dels joves per tenir més oportunitats en un mercat laboral cada vegada més exigent.

El Servei de Formació intervé directament en aquesta necessitat donant suport als joves que tenen dubtes en la tria de l’itinerari formatiu, acompanyant-los en la presa de decisions, orientant-los, dotant-los de recursos i motivant-los per tal que puguin construir el perfil professional més adient per a ells, tenint en compte les seves aptituds, interessos i expectatives.

Això s’aconsegueix mitjançant accions específiques i la vinculació permanent amb el Servei de Treball, amb el qual busquem la millora ocupacional dels joves, aspecte que repercuteix positivament en el seu procés d’emancipació i de formació com a individus, i per tant, en el conjunt de la societat.

Més informació
Els Químics Espai Jove
Veure en el plànol: