Règim interior

Recursos humans

Recursos humans és responsable de la selecció de personal, de la gestió de la contractació, les nòmines i la seguretat social dels treballadors així com la del control de presència, permisos i vacances i la de l'organització de cursos de formació pel personal.

Al tauler d'anuncis del web hi trobareu totes les convocatòries de selecció de personal, les bases i els resultats de les proves.

Les persones interessades en participar en els processos de selecció hauran de presentar la sol·licitud per registre d'entrada a l'Ajuntament de Girona (plaça del Vi, 1) o bé als Tel. 972 419 000 / 972 419 010, acompanyant-hi la documentació que es menciona en les bases.

Recursos humans
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat
  Regidoria d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 065

Veure en el plànol: