Secretaria General

La Secretaria General és l’encarregada d’organitzar el Ple de la corporació, la Junta de Govern Local i les signatures de l’alcalde així com tots els afers relacionats amb els regidors.

El secretari de l'Ajuntament de Girona és el senyor José Ignacio Araujo Gómez. Les seves funcions són les d'assessor legalment a l'Alcaldia, la corporació i les diferents comissions així com la de donar fe de la legalitat de les actuacions que porta a terme l'Ajuntament mitjanament l'expedició de certificats.

Secretaria General
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 000 - Centraleta

Veure en el plànol: