Serveis a les persones

Àrea de Serveis a les Persones

L'atenció social, les polítiques d'habitatge, la salut pública i la prevenció de riscos laborals són els eixos de l'Àrea de Serveis a les Persones, que compta amb les regidories de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació i amb Salut i Seguretat en el Treball.

Responsables polítics


Sr. Eduard Berloso Sr. Eduard Berloso i Ferrer
5è tinent d'alcalde
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació
Contacte
 
Sra. Roser Urra Sra. Eva Palau i Gil
Regidoria de Salut i Seguretat en el Treball
Contacte
 

Competències de l'àrea

SERVEIS SOCIALS, HABITATGE I COOPERACIÓ:

1. Equips d'Atenció Social Primària
2. Plans comunitaris
3. Benestar i família
4. Cooperació al desenvolupament
5. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
6. Cooperació i agermanaments
7. EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència
8. Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica
9. Llar d'avis de Taialà
10. Centres socials
11. Consell Municipal de la Gent Gran
12. Igualtat de gènere
13. Inclusió social
14. Consorci la Sopa
15. Ajudes d'Emergència
16. Polítiques de Barris
17. Consell de Cohesió Social
18. Comissió Ciutat i Igualtat
19. Xarxa de Centres Cívics
20. Habitatge social: Habitatges de Girona
21. Oficina Municipal d'Habitatge
22. Associacionisme
23. Registre d'Entitats
24. Ocupació de la Via pública
25. Voluntariat

SALUT:

26. Salut Pública
27. Centre Jove de Salut Integral
28. Control de plagues i animals

SEGURETAT EN EL TREBALL:

29. Prevenció i Avaluació de Riscos Laborals

Àrea de Serveis a les Persones
Veure en el plànol: