Serveis a les persones

Àrea de Serveis a les Persones

La gent gran, la infància i la joventut són alguns dels col·lectius als quals s’adreça l’activitat de l’Àrea de Serveis a les Persones. L’Àrea compta amb les regidories Serveis Socials, Habitatge i Cooperació i la de Salut i Seguretat en el Treball.

Competències

SERVEIS SOCIALS, HABITATGE I COOPERACIÓ:

1. Equips d'Atenció Social Primària
2. Plans comunitaris
3. Benestar i família
4. Cooperació al desenvolupament
5. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
6. Cooperació i agermanaments
7. EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència
8. Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica
9. Llar d'avis de Taialà
10. Centres socials
11. Consell Municipal de la Gent Gran
12. Igualtat de gènere
13. Inclusió social
14. Consorci la Sopa
15. Ajudes d'Emergència
16. Polítiques de Barris
17. Consell de Cohesió Social
18. Comissió Ciutat i Igualtat
19. Xarxa de Centres Cívics
20. Habitatge social: Habitatges de Girona
21. Oficina Municipal d'Habitatge
22. Associacionisme
23. Registre d'Entitats
24. Ocupació de la Via pública
25. Voluntariat

SALUT:

26. Salut Pública
27. Centre Jove de Salut Integral
28. Control de plagues i animals

SEGURETAT EN EL TREBALL:

29. Prevenció i Avaluació de Riscos Laborals

Responsables polítics

Sr. Eduard Berloso Sr. Eduard Berloso i Ferrer
5è tinent d'alcalde
Àrea de Serveis a les Persones Regidoria de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació
Contacte
Sra. Roser Urra Sra. Eva Palau i Gil
Regidoria de Salut i Seguretat en el Treball
Contacte

 

Àrea de Serveis a les Persones
Veure en el plànol: