Serveis Jurídics

L’Assessoria Jurídica és un òrgan consultiu de l’Ajuntament de Girona adscrit a l’Àrea d’Hisenda i Règim Interior.

Té com a finalitat exercir les tasques d’assessorament jurídic als òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament i serà l’encarregada d’organitzar i atendre la defensa jurídica i la representació de l’Ajuntament davant els jutjats i tribunals.

El seu àmbit d’actuació és l’Ajuntament de Girona, així com també els organismes autònoms que en depenen, ens associatius, societats, consorcis, patronats, fundacions i altres òrgans complementaris íntegrament municipals o que comptin amb la participació de l’Ajuntament.

Serveis Jurídics
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 000 (centraleta)

Veure en el plànol: