Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP)

El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l'Ajuntament de Girona depèn de l'Àrea d'Alcaldia i els eixos bàsics d'actuació són:

 • Servei de Gestió Documental
  Organització i gestió i accés ciutadà a la documentació produïda per l'Ajuntament de Girona.
 •  Arxiu Municipal de Girona (AMGi)
  Gestió, tractament i custòdia de la documentació municipal.
 •  Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)
  Gestió, tractament i custòdia de la documentació en imatge. 
 • Servei Municipal de Publicacions
  Divulgació d'estudis referits a la població i el territori de la ciutat de Girona. 
 • Biblioteca/Hemeroteca
  Instruments auxiliars per a la investigació. A destacar la secció referent a la ciutat de Girona, la d'imatge i la d'arxivística i documentació.
Arxiu municipal de Girona (AMGi)
 • ARXIU HISTÒRIC:

  Placeta de l'Institut Vell, 1
  17004 - GIRONA

  Telèfon: 972 221 545

  Fax: 972 202 694

  Horari (setembre a juny):
  Dilluns, dijous i divendres de 8 a 15 h
  Dimarts, dimecres de 8 a 15 i de 16 a 19 h
  Dissabtes de 9 a 14 h

  Horari d'estiu (juliol i agost):
  De dilluns a divendres de 8 a 15 h

 • ARXIU ADMINISTRATIU:

  Plaça del Vi, 1
  17004 GIRONA

  Telèfon: 972 419 434

  Fax: 972 010 204

  Horari (tot l'any):
  De dilluns a divendres de 8 a 15 h 

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: