Gestió Documental,
Arxius i Publicacions

Arxiu municipal de Girona (AMGi)

L'Arxiu Municipal el configuren dues grans seccions, en funció de l’antiguitat de la documentació:

 • L'Arxiu Administratiu, que desenvolupa també el sistema de gestió documental de l’Ajuntament, acull i gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i que, atesa la seva vigència, són d’utilitat directa tant per a l’Administració municipal com per garantir els drets de la ciutadania.
 • L'Arxiu Històric, que acull i gestiona els documents (a partir fonamentalment del segle XIV) que, prèvia avaluació i selecció, han estat conservats per tal de deixar constància i testimoni de l’actuació municipal. Custodia també els fons i les col·leccions documentals de particulars, entitats i organismes vinculats a la ciutat de Girona.

Reproducció de documents:

Arxiu municipal de Girona (AMGi)
 • ARXIU HISTÒRIC:

  Placeta de l'Institut Vell, 1
  17004 - GIRONA

  Telèfon: 972 221 545

  Fax: 972 202 694

  Horari (setembre a juny):
  Dilluns, dijous i divendres de 8 a 15 h
  Dimarts, dimecres de 8 a 15 i de 16 a 19 h
  Dissabtes de 9 a 14 h

  Horari d'estiu (juliol i agost):
  De dilluns a divendres de 8 a 15 h

 • ARXIU ADMINISTRATIU:

  Plaça del Vi, 1
  17004 GIRONA

  Telèfon: 972 419 434

  Fax: 972 010 204

  Horari (tot l'any):
  De dilluns a divendres de 8 a 15 h 

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: