Servei

  

  

  

  

Logotip SMO certificació de qualitat Aenor

Certificats de professionalitat

Què és?

És un títol oficial que acredita les competències professionals de les persones treballadores.
 

Quins són els avantatges?

► Facilita l’aprenentatge permanent.
 

► Permet acreditar les qualificacions professionals per desenvolupar les funcions d’un lloc de treball, amb independència de com s’hagin adquirit.
 

► Afavoreixen la mobilitat per tot el territori espanyol i europeu.
 

► Faciliten la realització de pràctiques en empreses.

 

Com s'obté el títol del certificat de professionalitat?

Mitjançant la formació professional

A través de l'experiència laboral

 

Certificat de professionalitat
Formació professional per l'ocupació (SOC)

Superant tots els mòduls corresponents al certificat de professionalitat, impartit per un centre acreditat pel SOC. 
 

Formació professional del sistema educatiu (Dep. Ensenyament)

Superant tots els mòduls associats a les unitats de competència d'un certificat de professionalitat, impartits per centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament

Programa Acredita't

Adreçat a persones que tenen experiència laboral, però no disposen d'un reconeixement oficial que ho certifiqui.

Mes informació:
http://acreditat.gencat.cat/ca

 
 

  

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Certificat de professionalitat ADGG0408

Nivell 1

Durada: 470 hores

Dates:
Del 14/11/2019 al 08/04/2020

Horari:
De dilluns a divendres
De 9:30 a 14:30 h

Inscripció oberta

 

CP Nivell 1: No s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals.
CP Nivell 2: Títol de graduat en ESO o estudis declarats com a equivalents a efectes acadèmics o laborals.