Servei

  

  

  

  

Logotip SMO certificació de qualitat Aenor

Certificats de professionalitat

Què és?

És un títol oficial que acredita les competències professionals de les persones treballadores.
 

Quins són els avantatges?

► Facilita l’aprenentatge permanent.
 

► Permet acreditar les qualificacions professionals per desenvolupar les funcions d’un lloc de treball, amb independència de com s’hagin adquirit.
 

► Afavoreixen la mobilitat per tot el territori espanyol i europeu.
 

► Faciliten la realització de pràctiques en empreses.

 

Com s'obté el títol del certificat de professionalitat?

Mitjançant la formació professional

A través de l'experiència laboral

 

Certificat de professionalitat
Formació professional per l'ocupació (SOC)

Superant tots els mòduls corresponents al certificat de professionalitat, impartit per un centre acreditat pel SOC. 
 

Formació professional del sistema educatiu (Dep. Ensenyament)

Superant tots els mòduls associats a les unitats de competència d'un certificat de professionalitat, impartits per centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament

Programa Acredita't

Adreçat a persones que tenen experiència laboral, però no disposen d'un reconeixement oficial que ho certifiqui.

Mes informació:
http://acreditat.gencat.cat/ca

 
 

  

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Certificat de professionalitat ADGG0408

Nivell 1

Durada: 470 hores

Dates:
Del 14/01/2019 al 27/06/2019

Horari:
De dilluns a divendres
De 9:30 a 14:30 h

Inscripció tancada

Activitats de vendaCertificat de professionalitat COMV0108

Nivell 2

Durada: 610 hores

Dates:
Del 21/01/2019 al 24/07/2019

Horari:
De dilluns a divendres
De 9 a 14 h

Inscripció tancada

 

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes

Certificat de professionalitat AGAO0208

Nivell 2

Durada: 490 hores

Dates:
Del 13/05/2019 al 16/10/2019

Horari:
De dilluns a divendres
De 8 a 14 h

Inscripcions AGAO0208

Activitats auxiliars de comerçCertificat de professionalitat COMT0211

Nivell 1

Durada: 310 hores

Dates:
Del 08/07/2019 al 31/10/2019

Horari:
De dilluns a divendres
De 9 a 14 h

Inscripcions COMT0211

 

Activitats auxiliars de magatzem

Certificat de professionalitat COML0110

Nivell 1

Durada: 270 hores

Dates:
Del 22/08/2019 al 31/10/2019

Horari:
De dilluns a divendres
De 9 a 14:30 h

Inscripcions COML0110

Altres certificats de professionalitat homologats per l'SMO


► Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208). Nivell 2. 490 hores
 

► Serveis de bar i cafeteria (HOTR0508). Nivell 2. 660 hores
 

► Neteja de superfícies i mobiliari en edificis (SSCM0108). Nivell 1. 270 hores

 

 

CP Nivell 1: No s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals.
CP Nivell 2: Títol de graduat en ESO o estudis declarats com a equivalents a efectes acadèmics o laborals.