Servei

  

  

  

  

Logotip SMO certificació de qualitat Aenor

Formació per a l'ocupació

Formació ocupacional (FOAP)

Formació teoricopràctica que té com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d'inserció laboral de les persones.

Obtenció del certificat de professionalitat: document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral.

Cursos 2015/2016:

- Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
- Activitats auxiliars de comerç
- Activitats de venda
- Sacrifici, preparació de la canal i especejament d’animals
- Sistemes microinformàtics
- Neteja de superfícies en edificis i locals
- Activitats auxiliars de magatzem
- Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
 

Joves per l'ocupació

Formació professionalitzadora en diferents itineraris formatius:

- Activitats per a auxiliars de magatzem
- Auxiliar de cambrer/a
- Auxiliar de cuina
- Auxiliar de neteja
- Mecànica
- Electrònica
- Operacions auxiliars a la indústria alimentària

Fases:

 1. Acompanyament a la inserció i definició de l’itinerari sociolaboral.
 2. Formació professionalitzadora d’entre 200 i 300 hores.
 3. Possibilitat de contractació laboral de 6 mesos.

Requisits:

- Edat entre 16 i 25 anys
- Amb educació secundària obligatòria o sense
- Català i castellà
- Inscripció a l’atur
- Residència a la comarca del Gironès
- Registre Garantia Juvenil

Places: 100

Temporalització: del 30 de desembre de 2015 al 31 de març de 2017.
 

Fem ocupació per a joves

La finalitat del programa és afavorir la inserció laboral de persones joves entre 18 i 29 anys que estiguin en situació d’atur, inscrits al Registre de la Garantia Juvenil, amb disposició de títol d’ESO, Batxillerat o CFGM (homologats) i, prioritàriament, que tinguin experiència professional prèvia.

Fases:

 1. Orientació, tutoria i acompanyament a la inserció, a càrrec del Servei Municipal d’Ocupació (SMO).
 2. Contractació laboral de 6 mesos, a càrrec de l’empresa contractant, amb un lloc de treball definit prèviament.
 3. Formació vinculada al contracte de treball, a càrrec del SMO, i relacionada amb el lloc de treball a realitzar (o amb el subsector o branca d’activitat). Obligatòria i presencial per a totes les persones. D’una durada mínima de 90 hores i màxima de 150 hores. A desenvolupar abans del contracte laboral o bé, en paral·lel (en cap cas superarà les 40h/setmanals entre treball i formació).

Requisits:
Edat: entre 18 a 29 anys

Documentació:

- Certificat favorable de la Garantia Juvenil
- DARDO (inscripció com a demandant d’ocupació al SOC)
- Títol d’estudis finalitzats: ESO, Batxillerat o CFGM

Places: 30

Temporalització: de l'1 de gener al 31 d'agost de 2016
 

Dispositiu d’inserció sociolaboral

L’objectiu principal del dispositiu d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials és oferir un servei personalitzat per millorar l’ocupabilitat de les persones residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. Per assolir l’objectiu s’ofereix orientació, assessorament individualitzat i formacions grupals: alfabetització digital, català, recerca de feina i coaching.

Requisits:
Estar en situació d’atur donat d’alta com a demandant d’ocupació i residir en els codis postals 17005 i 17006.

Places: 400

Temporalització: de desembre de 2015 a desembre de 2016
 

Dispositiu d’inserció sociolaboral per joves

Programa d’activitats per a potenciar el perfil competencial i l’ocupabilitat, mitjançant diagnòstics ocupacionals, tutories individuals, formació en competències transversals i relacionals, habilitats comunicatives i capacitació laboral.

Requisits:

- Estar en situació d’atur donat d’alta com a demandant d’ocupació i residir en els codis postals 17005 i 17006.
- Edat entre 16 i 24 anys

Places: 200

Temporalització: de desembre de 2015 a desembre de 2016
 

Programa garantia juvenil

Es tracta d’una iniciativa europea que té per objectiu reduir l’atur juvenil. S’adreça a joves majors de 16 anys i menors de 30, que no treballen ni cursen cap tipus de formació, que volen millorar el seu nivell d’ocupabilitat. Ofereix accions formatives, orientació i acompanyament a la recerca de feina, d’intermediació laboral, pràctiques en empreses i assessorament a l’emprenedoria.

Per accedir als recursos de la Garantia Juvenil cal estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Aquest programa està cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu.
 

Projectes Singulars – Garantia Juvenil

La finalitat del programa és el reforç de l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves mitjançant actuacions contemplades en els quatre blocs de mesures en les que s’estructura el Catàleg del Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

- Mesures de suport a l’activació
- Mesures de millora de l’empleabilitat
- Mesures de foment a l’emprenedoria
- Mesures de suport a la contractació

Adreçat a joves que hagin abandonat prematurament el sistema educatiu, que hagin assolit, o no, el graduat en ESO i que no segueixin una formació reglada ni disposin d’experiència laboral consolidada, o bé hagin abandonat els estudis postobligatoris de formació professional o universitaris, o que havent-los acabat no trobin feina.

Requisits:

- Inscripció a l’atur
- Registre Garantia Juvenil

Places: 124

Temporalització: del 29 de desembre de 2015 al 30 de desembre de 2016
 

Programes Integrals. Girona, territori integral

El Programa s’adreça a joves que necessiten un procés de reflexió i d’orientació per redirigir les seves trajectòries educatives i/o professionals. Així, l’objectiu és que aquests joves rebin una oferta d’ocupació de qualitat, de formació, o bé puguin realitzar un període de pràctiques.

Accions:

 1. Tutories individuals i grupals
 2. Pla de desenvolupament competencial
 3. Acompanyament a la formació reglada i derivació a formació professional
 4. Càpsules formatives
  - Missatgeria i mobilitat sostenible
  - Agricultura ecològica
  - Medi ambient
 5. Certificats de professionalitat
  - Activitats auxiliars de comerç
  - Operacions bàsiques de càtering
 6. Prospecció i inserció laboral

Requisits:

- Edat entre 16 i 29 anys
- Amb Educació Secundària o sense
- Estudis postobligatoris nivell mitjà acabats
- Estudis postobligatoris superiors acabats o iniciats
- Inscripció a l’atur
- Registre Garantia Juvenil

Places: 120 (8 grups x 15 joves) o 45 SMO???

Temporalització: del 30 de desembre de 2015 al 29 de desembre de 2016

Programa de Garantia Juvenils per a joves de 16 a 29 anys

 
Agenda

DIMARTS 13 DE DESEMBRE - 19 a 21 H
Visió de la gran empresa sobre els joves professionals
Conèixer la percepció que tenen les grans empreses sobre vos...
 

Suport i col·laboració:

Logo Empresa i Ocupació de la Generalitat    Logo SOC    Ministerio de Empleo y seguridad social    Logo Fons social europeu