Servei

  

  

  

  

Logotip SMO certificació de qualitat Aenor

Formació per a l'ocupació

Formació ocupacional (FOAP)

Formació teoricopràctica que té com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d'inserció laboral de les persones.

Obtenció del certificat de professionalitat: document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral.

Pràctiques en empreses de 40 a 80 hores.

Cursos 2017/2018:

- Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
- Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
- Activitats de venda
- Activitats auxiliars de magatzem
- Neteja de superfícies en edificis i locals

Curs

Hores

Horari

Inici

Fi

Activitats de venda
COMV0108

630

9 a 14h

20/12/2017

10/07/2018

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
SSCS0208

490

9.30 a 15h

10/01/20187

28/05/2018

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
AGAO0208

510

8 a 14h

12/02/2018

25/06/2018

Activitats auxiliars de magatzem
COML0110

250

9 a 14h

12/07/2018

18/10/2018

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis
SSCM0108

270

9 a 15h

23/08/2018

30/10/2018

Formació amb compromís de contractació

El SOC promou, mitjançant el Programa Formació amb Compromís de Contractació, subvencions per realitzar accions de formació ocupacional.
Els ajuts s’atorguen per realitzar accions de formació ocupacional a entitats de formació inscrites al Registre de centres i entitats de formació del SOC, que es comprometin a inserir en empreses com a mínim al 60% de l'alumnat format, i també a entitats amb personalitat jurídica pròpia on hi hagi membres associats de l'entitat beneficiària.

Curs

Hores

Horari

Inici

Fi

Activitats auxiliars de comerç
CP COMT0211

290

9 a 14h

01/12/2017

28/03/2018

Fem ocupació per a joves

La finalitat del programa és afavorir la inserció laboral de persones joves entre 18 i 29 anys que estiguin en situació d’atur, inscrits al Registre de la Garantia Juvenil, amb disposició de títol d’ESO, Batxillerat o CFGM (homologats) i, prioritàriament, que tinguin experiència professional prèvia.

Fases:

  1. Orientació, tutoria i acompanyament a la inserció, a càrrec del Servei Municipal d’Ocupació (SMO)
  2. Contractació laboral de 6 mesos, a càrrec de l’empresa contractant, amb un lloc de treball definit prèviament.
  3. Formació vinculada al contracte de treball, a càrrec del SMO, i relacionada amb el lloc de treball a realitzar (o amb el subsector o branca d’activitat). Obligatòria i presencial per a totes les persones. D’una durada mínima de 90 hores i màxima de 150 hores. A desenvolupar abans del contracte laboral o bé, en paral·lel (en cap cas superarà les 40h/setmanals entre treball i formació).

Requisits:
Edat: entre 18 a 29 anys

Documentació:

- DARDO (inscripció com a demandant d’ocupació al SOC)
- Títol d’estudis finalitzats: ESO, Batxillerat o CFGM

Places: 20

Temporalització: del 19 de febrer de 2017 al 5 de novembre de 2018
 

Dispositiu d’inserció sociolaboral

L’objectiu principal del dispositiu d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials és oferir un servei personalitzat per millorar l’ocupabilitat de les persones residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. Per assolir l’objectiu s’ofereix orientació, assessorament individualitzat i formacions grupals: alfabetització digital, català, recerca de feina i coaching.

Requisits:
Estar en situació d’atur donat d’alta com a demandant d’ocupació i residir en els codis postals 17005 i 17006.

Places: 250

Temporalització: de desembre de 2017 a desembre de 2018
 

Dispositiu d’inserció sociolaboral per joves

Programa d’activitats per a potenciar el perfil competencial i l’ocupabilitat, mitjançant diagnòstics ocupacionals, tutories individuals, formació en competències transversals i relacionals, habilitats comunicatives i capacitació laboral. Formació professionalitzadora.

Requisits:

- Estar donat d’alta com a demandant d’ocupació
- Residir en els codis postals 17005 i 17006
- Edat entre 16 i 29 anys

Places: 175

Temporalització: de desembre de 2017 a desembre de 2018
 

Programa UBICAT d’acompanyament a la Inserció i suport ocupacional per a la inclusió social

Programa innovador propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya que es desenvolupa amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i afers socials mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació. L’objectiu principal del programa és donar una orientació individualitzada i obtenir una formació grupal, dirigida a millorar la ocupabilitat de les persones.

Poden ser destinatàries les persones en situació d’atur, les persones inactives i les persones treballadores, preferentment aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

Requisits:

- Imprescindible estar inscrit/a a la oficina de treball com a demandant d’Ocupació.
- Residents a Girona o Salt

Places: 200

Les actuacions que es realitzaran seran les següents:
1. Actuacions d’Orientació sociolaboral individual i grupal: autoconeixement, eines i canals de recerca de feina, entrevista laboral, apropament al mercat de treball, capacitació digital, grup actiu de recerca de feina
2. Coneixement de l’entorn productiu i laboral: Visita a empreses, Networking, assistència a fires, estades a empreses (pràctiques no laborals), etc.

Suport i col·laboració:

Logo Empresa i Ocupació de la Generalitat    Logo SOC    Ministerio de Empleo y seguridad social    Logo Fons social europeu