Servei

  

  

  

  

Logotip SMO certificació de qualitat Aenor

Formació per a l'ocupació

Formació ocupacional (FOAP)

Formació teoricopràctica que té com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d'inserció laboral de les persones.

Obtenció del certificat de professionalitat: document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral.

Pràctiques en empreses de 40 a 80 hores.

Cursos 2016/2017:

- Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
- Sacrifici, preparació de la canal i especejament d'animals
- Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
- Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
- Activitats de venda
- Activitats auxiliars de magatzem
- Neteja de superfícies en edificis i locals
- Activitats auxiliars de comerç
 

Curs

Hores

Horari

Inici

Fi

Operacions auxiliars de serveis administratius generals
ADGG0408

450

9:30 a 4:30h

21/12/2016

17/05/2017

Sacrifici,  preparació de la canal i especejament d'animals
INAI0208

480

9 a 14h

06/02/2017

29/06/2017

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
AGAO0208

490

8 a 14h

13/02/2017

19/06/2017

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
SSCS0208

470

09:30 a 15h

03/04/2017

04/08/2017

Activitats de venda
COMV0108

610

9 a 14h

18/04/2017

30/10/2017

Activitats auxiliars de magatzem
COML0110

270

9 a 14h

15/05/2017

19/07/2017

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis
SSCM0108

250

9 a 15h

24/08/2017

30/10/2017

Activitats auxiliars de comerç
COMT0211

290

9 a 15h

21/08/2017

30/10/2017

Joves per l'ocupació

Formació professionalitzadora en diferents itineraris formatius:

- Activitats per a auxiliars de magatzem
- Auxiliar de cambrer/a
- Auxiliar de cuina
- Auxiliar de comerç
- Operacions auxiliars a la indústria alimentària

Fases:

  1. Acompanyament a la inserció i definició de l’itinerari sociolaboral.
  2. Formació professionalitzadora d’entre 200 i 300 hores.
  3. Possibilitat de contractació laboral de 6 mesos.

Requisits:

- Edat entre 16 i 25 anys
- Amb educació secundària obligatòria o sense
- Català i castellà
- Inscripció a l’atur
- Residència a la comarca del Gironès
- Registre Garantia Juvenil

Places: 80

Temporalització: del 30 de desembre de 2016 al 31 de març de 2018.
 

Fem ocupació per a joves

La finalitat del programa és afavorir la inserció laboral de persones joves entre 18 i 29 anys que estiguin en situació d’atur, inscrits al Registre de la Garantia Juvenil, amb disposició de títol d’ESO, Batxillerat o CFGM (homologats) i, prioritàriament, que tinguin experiència professional prèvia.

Fases:

  1. Orientació, tutoria i acompanyament a la inserció, a càrrec del Servei Municipal d’Ocupació (SMO)
  2. Contractació laboral de 6 mesos, a càrrec de l’empresa contractant, amb un lloc de treball definit prèviament.
  3. Formació vinculada al contracte de treball, a càrrec del SMO, i relacionada amb el lloc de treball a realitzar (o amb el subsector o branca d’activitat). Obligatòria i presencial per a totes les persones. D’una durada mínima de 90 hores i màxima de 150 hores. A desenvolupar abans del contracte laboral o bé, en paral·lel (en cap cas superarà les 40h/setmanals entre treball i formació).

Requisits:
Edat: entre 18 a 29 anys

Documentació:

- DARDO (inscripció com a demandant d’ocupació al SOC)
- Títol d’estudis finalitzats: ESO, Batxillerat o CFGM

Places: 39

Temporalització: del 25 de novembre de 2016 al 28 d'agost de 2017
 

Dispositiu d’inserció sociolaboral

L’objectiu principal del dispositiu d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials és oferir un servei personalitzat per millorar l’ocupabilitat de les persones residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. Per assolir l’objectiu s’ofereix orientació, assessorament individualitzat i formacions grupals: alfabetització digital, català, recerca de feina i coaching.

Requisits:
Estar en situació d’atur donat d’alta com a demandant d’ocupació i residir en els codis postals 17005 i 17006.

Places: 300

Temporalització: de desembre de 2016 a desembre de 2017
 

Dispositiu d’inserció sociolaboral per joves

Programa d’activitats per a potenciar el perfil competencial i l’ocupabilitat, mitjançant diagnòstics ocupacionals, tutories individuals, formació en competències transversals i relacionals, habilitats comunicatives i capacitació laboral. Formació professionalitzadora.

Requisits:

- Estar donat d’alta com a demandant d’ocupació
- Residir en els codis postals 17005 i 17006
- Edat entre 16 i 29 anys

Places: 150

Temporalització: de desembre de 2016 a desembre de 2017
 

Projectes Singulars.
Escola d'Indústries Creatives – Garantia Juvenil

L'objectiu general del projecte és millorar l'ocupabilitat dels joves de l'àrea urbana de Girona interessats en el sector de les indústries creatives. Les entitats que portaran a terme el projecte són: el Servei Municipal d'Ocupació (SMO) de l'Ajuntament de Girona, l'Escola Universitària ERAM, i l'Escola de Música Moderna de Girona (EMMG).

Es duran a termes accions d'assessorament individualitzat, orientació professional, informació laboral, acompanyament en la recerca d'ocupació, formació professional específica i inserció laboral.

La formació professional quedarà dividida en tres especialitats:

- Multimèdia: fotografia i edició de vídeo
- Community manager i webapp
- Música: flamenc i rumba catalana

El projecte contempla un treball comú entre els grups al voltant de la creació d'un "quadre flamenc", i del desenvolupament d'un documental i d'un pla de comunicació i webapp.

Requisits:

- Joves de 16 a 29 anys
- Estar inscrits al Registre de Garantia Juvenil
- Estar en situació d'atur inscrits al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
- Molt valorable coneixement previ en alguna de les especialitats
- Interés i coneixements bàsics de música

Places: 48

- 12 places: Fotografia i edició de vídeo
- 12 places: Community manager i webapp
- 24 places: Quadre flamenc i rumba catalana

Les places són limitades i cal inscripció prèvia.

Temporalització: del 30 de desembre de 2016 al 29 de desembre de 2017
 

Inscripcions en línia als cursos i tallers del SMO
 
Agenda

Suport i col·laboració:

Logo Empresa i Ocupació de la Generalitat    Logo SOC    Ministerio de Empleo y seguridad social    Logo Fons social europeu