Servei

  

  

  

  

Logotip SMO certificació de qualitat Aenor

Formació per a l'ocupació

Formació ocupacional (FOAP)

Formació teoricopràctica que té com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció laboral de les persones.

Obtenció del certificat de professionalitat: document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral.

Cursos 2014/2015:

- Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
- Activitats auxiliars de comerç
- Activitats de venda
- Sacrifici, preparació de la canal i especejament d’animals
- Serveis de bar i cafeteria
- Neteja de superfícies i mobiliari en edificis
 

Joves per l'ocupació

Formació professionalitzadora en diferents itineraris formatius:

- Activitats per a auxiliars de magatzem
- Ajudant de cambrer
- Ajudant de cuina
- Electromecànica industrial
- Recepcionista d’oficina
- Operacions auxiliars a la indústria alimentària

Fases:

  1. Acompanyament a la inserció i definició de l’itinerari sociolaboral.
  2. Formació professionalitzadora d’entre 200 i 300 hores.
  3. Possibilitat de contractació laboral de 6 mesos.

Requisits:

- Edat entre 16 i 25 anys
- Amb educació secundària obligatòria o sense
- Català i castellà
- Inscripció a l’atur
- Residència a la comarca del Gironès

Places: 90

Temporalització: del 15 de desembre de 2014 al 31 de desembre de 2015.
 

Fem ocupació per a joves

La finalitat del programa és afavorir la inserció laboral de persones joves entre 18 i 30 anys que estiguin en situació d’atur, sense qualificació especialitzada i, prioritàriament, que tinguin experiència professional prèvia.

Fases:

  1. Orientació, tutoria i acompanyament a la inserció, a càrrec del Servei Municipal d’Ocupació (SMO).
  2. Formació vinculada al contracte de treball, a càrrec del SMO, i relacionada amb el lloc de treball a realitzar (o amb el subsector o branca d’activitat). Obligatòria i presencial per a totes les persones. Màxim 5 hores diàries, i d’una durada mínima de 120 hores i màxima de 300 hores.
  3. Contractació laboral, a càrrec de l’empresa contractant, amb un lloc de treball definit prèviament.

Requisits:
Aquest programa s’adreça a persones joves de 18 a 30 anys en situació d’atur que disposen del graduat en ensenyament secundari obligatori o del batxillerat i que, prioritàriament, tenen experiència professional anterior; i també a les persones joves que disposin d’un cicle formatiu de grau mitjà, però que cal reconduir a altres sectors.

Places: 30

Temporalització: de gener a octubre de 2014
 

Dispositiu d’inserció sociolaboral

L’objectiu principal del dispositiu d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials és oferir un servei personalitzat per millorar l’ocupabilitat de les persones residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. Per assolir l’objectiu s’ofereix orientació, assessorament individualitzat i formacions grupals: alfabetització digital, català, recerca de feina i coaching.

Requisits:
Estar en situació d’atur donat d’alta com a demandant d’ocupació i residir en els codis postals 17005 i 17006.

Places: 300

Temporalització: de desembre de 2014 a desembre de 2015

Programa garantia juvenil

Es tracta d’una iniciativa europea que té per objectiu reduir l’atur juvenil. S’adreça a joves majors de 16 anys i menors de 30, que no treballen ni cursen cap tipus de formació, que volen millorar el seu nivell d’ocupabilitat.

Ofereix accions formatives, orientació i acompanyament a la recerca de feina, d’intermediació laboral, pràctiques en empreses i assessorament a l’emprenedoria.

Per accedir als recursos de la Garantia Juvenil cal estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Aquest programa està cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu.

Tríptic informatiu amb informació dels cursos del Programa de Garantia Juvenils

 
Agenda

DILLUNS 15 DE FEBRER - 8 a 14 H
Inici del curs d'Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
Curs de formació ocupacional del 15 de febrer al 20 de juny,...
 

DIMECRES 24 DE FEBRER - 11 H
Sessió informativa Programa Suport a la recerca de feina per a residents dels Barris de Sta. Eugènia i Can Gibert del Pla
Programa adreçat a persones que resideixin als barris corres...
 

DILLUNS 2 DE MAIG - 15.15 a 20.15 H
Inici del curs d'anglès professional per a serveis de restauració
El curs serà de dilluns a divendres, del 2 al 31 de maig de ...
 

DIMECRES 1 DE JUNY - 9.30 a 14.30 H
Inici del curs de francès professional per a serveis de restauració
El curs serà de dilluns a divendres, de l'1 al 30 de juny de...
 

DIMECRES 1 DE JUNY - 9.30 a 14.30 H
Inici del curs de francès professional per a gestió administrativa en la relació amb el client
El curs serà de dilluns a divendres, de l'1 al 30 de juny de...
 

Suport i col·laboració:

Logo Empresa i Ocupació de la Generalitat    Logo SOC    Ministerio de Empleo y seguridad social    Logo Fons social europeu