Servei

  

  

  

  

Logotip SMO certificació de qualitat Aenor

Formació per a l'ocupació

Formació ocupacional (FOAP)

Formació teoricopràctica que té com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d'inserció laboral de les persones.

Obtenció del certificat de professionalitat: document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral.

Pràctiques en empreses de 40 a 80 hores.

Cursos 2017/2018:

- Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
- Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
- Activitats de venda
- Activitats auxiliars de magatzem
- Neteja de superfícies en edificis i locals

Curs

Hores

Horari

Inici

Fi

Activitats de venda
COMV0108

630

9 a 14h

20/12/2017

10/07/2018

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
SSCS0208

490

9.30 a 15h

10/01/20187

28/05/2018

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
AGAO0208

510

8 a 14h

12/02/2018

25/06/2018

Activitats auxiliars de magatzem
COML0110

250

9 a 14h

12/07/2018

18/10/2018

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis
SSCM0108

270

9 a 15h

23/08/2018

30/10/2018


Formació amb compromís de contractació

El SOC promou, mitjançant el Programa Formació amb Compromís de Contractació, subvencions per realitzar accions de formació ocupacional.

Els ajuts s’atorguen per realitzar accions de formació ocupacional a entitats de formació inscrites al Registre de centres i entitats de formació del SOC, que es comprometin a inserir en empreses com a mínim al 60% de l'alumnat format, i també a entitats amb personalitat jurídica pròpia on hi hagi membres associats de l'entitat beneficiària.

Curs

Hores

Horari

Inici

Fi

Activitats auxiliars de comerç
CP COMT0211

290

9 a 14h

01/12/2017

28/03/2018


Casa d’Oficis Arrels

La Casa d’Oficis és un programa d’aprenentatge i treball destinat a joves entre 16 i 24 en situació d’atur que ofereix sis mesos de formació teòrica i pràctica becada i sis mesos de contracte de formació amb l’ajuntament de Girona. El programa té l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels i les joves i capacitar-los per a entrar al mercat de treball o retornar al sistema educatiu. Aquesta acció es porta terme a la masia de Can Po Vell de dilluns a divendres de 8h a 15h.

L’especialitat que es porta terme, relacionada amb el medi ambient, contempla formació i pràctica en l’àmbit de l’horta ecològica, l’art i ornamentació floral, l’atenció al client i la jardineria, incloent en Certificat de professionalitat d’Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.

Requisits d'accés:

Joves entre 16 i 24 anys inscrits al SOC com a Demandants d’ocupació no ocupats

Residir en domicili amb CP. 17005 o 17006
 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Suport i col·laboració:

Logo Empresa i Ocupació de la Generalitat    Logo SOC    Ministerio de Empleo y seguridad social    Logo Fons social europeu