Servei

  

  

  

  

Logotip SMO certificació de qualitat Aenor

Girona Actua

El pla de mesures ocupacionals Girona Actua té la finalitat de facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d’atur o amb un lloc de treball en condicions precàries, la millora de l’ocupabilitat i el foment de la contractació en empreses a través d’incentius econòmics.

Aquest programa, implementat des del Servei Municipal d’Ocupació, s’articula a partir de la coordinació i la creació de sinergies entre els diferents agents econòmics i socials del territori, en el marc del Consell de Cohesió i Serveis socials, el lideratge del qual recau en l’Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, en coordinació amb la resta d’àrees i serveis municipals.

Girona Actua

 

Els objectius del programa són:

Incorporar en el mercat de treball aquelles persones que han estat expulsades o no han tingut oportunitat d’iniciar la seva trajectòria laboral, mitjançant itineraris d’inserció individualitzats.

Potenciar la millora de feina, en el cas dels/de les participants que ja tenen un contracte laboral, però en condicions de precarietat.

Dissenyar itineraris personalitzats dirigits a la millora de les competències bàsiques, tècniques i transversals, adaptats al perfil laboral, interessos i necessitats de les persones i del mercat de treball actual.

Donar suport a les necessitats de l’empresariat gironí, fomentant la responsabilitat social, mitjançant la bonificació econòmica per a la contractació de les persones que participen en aquest programa.

Potenciar, optimitzar i reforçar les xarxes de col·laboració entre serveis, entitats, agents socials i l’Ajuntament de Girona a partir del treball coordinat, participatiu i cooperatiu.

Accions que es duen a terme:

Accions individuals d’orientació laboral

Accions grupals de millora del capital competencial

Accions d’intermediació laboral

Qui pot accedir-hi?

El programa Girona Actua es dirigeix a persones que resideixen i estan empadronades a Girona ciutat, i tenen motivació per la formació i el treball.

Totes aquelles persones que:

Resideixen i estan empadronades a Girona.

Estan en situació d’atur o en demanda de millora de feina.

Estan motivades per la feina i la formació.


Temporalització: de gener de 2018 a desembre de 2018

Convocatòria 2018

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2018 o quan s'esgoti el crèdit disponible.

Inscripcions en línia als cursos i tallers del SMO
Girona Actua
Veure en el plànol:

Suport i col·laboració:

Consell de cohesió i serveis socials de Girona