Servei

  

  

  

  

Logotip SMO certificació de qualitat Aenor

Girona Actua

Girona Actua és l'eina d'intervenció que ha desenvolupat l'Ajuntament de Girona, en el marc del Consell de Cohesió i Serveis Socials, amb la finalitat de facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d'atur mitjançant, principalment, el foment de la contractació en empreses a través d'incentius econòmics. 

Girona Actua

Objectius

Treballem per a les persones
Girona Actua té per objectiu dur a terme actuacions adreçades a millorar l’ocupabilitat i les possibilitats reals d’inserció laboral de les persones en situació d’atur a la ciutat de Girona, mitjançant:

Mesures d’orientació

Accions de formació professionalitzadora

Derivació a recursos formatius i de millora d’ocupabilitat

Acompanyament a la inserció

 

Fem créixer les empreses  
Girona Actua pretén donar suport a les empreses i entitats sense ànim de lucre que vulguin participar en el programa, tot estimulant la contractació de les persones que hi participen.

Aquelles empreses de Girona i la seva àrea urbana que desitgen col·laborar amb el programa, comprometre's amb el seu objectiu i ampliar la seva activitat i el seu equip de treball, poden disposar d'ajuts econòmics que cobreixen part de la despesa de contractació.

Inscripcions en línia als cursos i tallers del SMO
Girona Actua
Veure en el plànol:

Suport i col·laboració:

Consell de cohesió i serveis socials de Girona