Servei

  

  

  

  

Logotip SMO certificació de qualitat Aenor

Ajuts a la contractació

Incentivem la contractació de persones en situació d'atur

L'Ajuntament de Girona posa a l'abast de les empreses un seguit d'ajuts a la contractació1 amb l'objectiu de:

Facilitar la contractació de persones en recerca de feina

Impulsar l'activitat econòmica

Crear llocs de treball

1 Aquests ajuts són compatibles amb les bonificacions en les quotes de la SS segons la normativa vigent.
 

GIRONA ACTUA
Treballem per les persones i les empreses del territori.Quantia de la subvenció:
La quantia de la subvenció serà un percentatge del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que per la convocatòria 2018 està fixat en 735,90€, per cadascun dels mesos de durada del període subvencionable. El percentatge està establert en funció de l’edat del treballador/ora, la durada del contracte i el tipus de jornada laboral, segons el quadre adjunt.

Període subvencionable de 6 mesos, excepte en el cas de les persones majors de 45 anys que es podrà ampliar fins a 12 mesos.

Objectiu:
Fomentar el desenvolupament econòmic i l’ocupació mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics a empreses i entitats per a la contractació de persones que estan portant a terme un itinerari de formació i/o orientació laboral a l’SMO, i que es troben en situació de vulnerabilitat social.

Requisits del contracte:
Durada mínima de 6 mesos a jornada completa o, com a mínim, mitja jornada segons el conveni col·lectiu d’aplicació.

Característiques de l'empresa:

Trobar-se al corrent de pagaments tributaris.

No haver tramitat cap ERO en els 3 mesos anteriors a la sol·licitud.

No haver dut a terme acomiadaments improcedents, objectius o mitjançant ERO durant els 3 mesos anteriors a la contractació subvencionada.

No haver estat sancionada en matèria d’integració laboral de persones amb disminució, relacions laborals o seguretat i salut en el treball.

Disposar d’un sistema d’organització i gestió de la prevenció de riscos laborals.

Complir amb la normativa vigent pel que fa a gestió de subvencions, integració social de persones discapacitades, igualtat de tracte i oportunitats, assetjament per raó de sexe, finances públiques i ajuts de minimis.
 

Termini
Fins al 30 de novembre de 2018.

FEM OCUPACIÓ PER JOVES
Joves formats/ades "a mida" dels requeriments de l'empresa.Quantia de la subvenció
Fins a 707,70 €/mes per jornada completa (o la part proporcional per jornades a temps parcial).

Objectiu:
Contractació de joves de 18 a 29 anys, que es formaran atenent a les necessitats i/o requeriments tècnics de l'empresa contractant.

Requisits del contracte:
Durada mínima de 6 mesos.
Retribució d'acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial d'aplicació.
A temps complet o parcial no inferior al 50%.

Característiques de l’empresa:
Sense acomiadaments improcedents, nuls o col·lectius en els darrers 3 mesos

Termini
Fins al 5 de novembre de 2018

 

30 PLUS - Fora de termini
El valor afegit d'apostar per les persones.Objectiu:
Contractació de persones en situació d'atur de 30 anys i més, amb nivell formatiu d'ESO, batxillerat o CFGM que es formaran atenent a les necessitats i/o requeriments tècnics de l'empresa contractant (entre 60 i 150 hores).

Requisits del contracte:
Durada mínima de 6 mesos (subvenció màxima de 9 mesos) 

Característiques de l'empresa
Empreses ubicades a Girona i l'àrea urbana sense acomiadaments improcedents o nuls ens els darrers 3 mesos.

Termini:
Fora de termini a l'espera de la propera edició.

 

FACILITEU-NOS LES VOSTRES DADES I
ENS POSAREM EN CONTACTE AMB VOSALTRES

 

Narcís Xifra i Masmitjà, 43 - 17005 Girona | smo@ajgirona.cat | www.girona.cat/smo  Twitter Ocupació Vídeos del Servei Municipal d'Ocupació

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:

Logo SOC   Logo Empresa i Ocupació de la Generalitat    Logotip Iniciativa d'Ocupació Juvenil - Unió Europea

Ministerio de Empleo y seguridad social   Logo de l'Obra Social La Caixa   Logo del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona