Servei

  

  

  

  

Logotip SMO certificació de qualitat Aenor

Orientació professional

Punt d'Acollida

El Punt d’Acollida ofereix una atenció personalitzada a aquelles persones que acudeixen al Servei Municipal d’Ocupació de manera presencial, sol•licitant informació sobre el mercat laboral i/o assessorament en la recerca de feina.

Horari:
De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30 hores.
Les persones interessades seran ateses pel personal tècnic en orientació laboral del servei.
No cal demanar cita prèvia, s’atendrà per ordre d’arribada.

 

Qui pot accedir-hi?
Poden disposar d’aquest recurs totes les persones (aturades i ocupades) que es troben en situació de recerca de feina.

Punt de Feina

És un servei obert al públic, que té com a objectiu oferir a les persones que cerquen feina informació, recursos i suport tècnic, que els permeti millorar la seva ocupabilitat i augmentar així les possibilitats d’inserció laboral.

El Punt de Feina és un espai de treball autònom on s’hi pot trobar:

  • Informació de cursos professionals.
  • Ordinadors amb connexió a Internet per elaborar el currículum i per fer recerca activa de feina.
  • Suport, orientació i assessorament tècnic per la recerca de treball.
  • Monogràfics sobre diferents temàtiques relacionades amb el món del treball.
  • Taller d’iniciació digital per a la recerca de feina (dues sessions).

Horari:
Dilluns de 9.30 a 13.30 hores
Dimecres i divendres d'11.30 a 13.30 hores

Qui pot accedir-hi?
Persones residents a la ciutat de Girona, que es troben en situació de recerca de feina, i que disposin d’una mínima competència informàtica. Caldrà adreçar-se a la recepció, a fi de valorar si es compleixen els requisits d’accés al servei.

Connecta't

En el marc del Punt de Feina, es porta a terme el Taller d’iniciació digital per a la recerca de feina, dirigit a persones que no disposen de competències informàtiques. Aquest taller té com a objectiu facilitar als/a les participants les habilitats tècniques relatives a l’ús de les eines digitals en la recerca de feina, amb els següents continguts:

  • L’ordinador: descripció d’un ordinador i perifèrics, concepte d’arxiu, document i carpeta.
  • Aspectes bàsics del processador de text: elements del teclat.
  • Introducció a Internet: pàgines web i navegador.
  • Cercadors d’informació i pàgines de recerca de feina.
  • Correu electrònic: elements del correu electrònic, crear correu electrònic.
  • Dispositius digitals: mòbil, tablet.

Horari:
Tallers setmanals, dimecres i divendres de 9.30 a 11.30 hores.

Girona Actua

El pla de mesures ocupacionals Girona Actua té la finalitat de facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d’atur o amb un lloc de treball en condicions precàries, la millora de l’ocupabilitat i el foment de la contractació en empreses a través d’incentius econòmics.

Aquest programa, implementat des del Servei Municipal d’Ocupació, s’articula a partir de la coordinació i la creació de sinergies entre els diferents agents econòmics i socials del territori, en el marc del Consell de Cohesió i Serveis socials, el lideratge del qual recau en l’Àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania, en coordinació amb la resta d’àrees i serveis municipals.

Els objectius del programa són:

  • Donar suport a la incorporació al mercat de treball d’aquelles persones que n’han estat expulsades o bé no han tingut l’oportunitat d’iniciar la seva trajectòria laboral, mitjançant itineraris d’inserció individualitzats.
  • Potenciar la millora de feina, en el cas dels/de les participants que ja tenen un contracte laboral, però en condicions de precarietat.
  • Dissenyar itineraris personalitzats dirigits a la millora de les competències bàsiques, tècniques i transversals, adaptats al perfil laboral, interessos i necessitats de les persones i del mercat de treball actual.
  • Donar suport a les necessitats de l’empresariat gironí, fomentant la responsabilitat social, mitjançant la bonificació econòmica per a la contractació de les persones que estan portant a terme un itinerari al Servei Municipal d’Ocupació.
  • Potenciar, optimitzar i reforçar les xarxes de col·laboració entre serveis, entitats, agents socials i l’Ajuntament de Girona a partir del treball coordinat, participatiu i cooperatiu.

Accions?
• Tutories individuals d’orientació laboral i seguiment de l’itiinerari.
• Accions grupals de millora del capital competencial.
• Intermediació laboral, a fi de posar en contacte les persones participants i les empreses.

Qui pot accedir-hi?
Totes aquelles persones que resideixen i estan empadronades a Girona, es troben en situació d’atur o de recerca de millora d’ocupació, i estan motivades per la formació i el treball.

Temporalització?
De gener de 2018 a desembre de 2018

Dispositiu d’inserció sociolaboral

Aquest dispositiu, que es porta a terme en el marc del projecte “Treball als Barris”, té com a objectiu oferir un servei personalitzat que contribueixi a la millora de l’ocupabilitat de les persones residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.

Per assolir aquest objectiu s’ofereix orientació, assessorament individualitzat i formacions grupals: alfabetització digital, català, recerca de feina i coaching laboral.

Qui pot accedir-hi?
Persones inscrites a l’oficina de treball com a demandants d’ocupació, que resideixin als codis postals 17005 i 17006.

Temporalització: de desembre de 2017 a desembre de 2018
 

Dispositiu d’inserció sociolaboral per joves

Programa d’activitats per a potenciar el perfil competencial i l’ocupabilitat, mitjançant diagnòstics ocupacionals, tutories individuals, formació en competències transversals i relacionals, habilitats comunicatives i capacitació laboral, així com formació professionalitzadora.

Qui pot accedir-hi?
Joves entre 16 i 29 anys, inscrits/es a l’oficina de treball com a demandants d’ocupació i que resideixin als codis postals 17005 i 17006.

Temporalització:
de desembre de 2017 a desembre de 2018

Programa UBICAT d’acompanyament a la Inserció i suport ocupacional per a la inclusió social

L’objectiu principal del programa UBICAT és oferir una orientació individualitzada i una formació grupal, dirigida a millorar l’ocupabilitat de les persones.

Accions:
• Orientació sociolaboral individual i grupal: autoconeixement, eines i canals de recerca de feina, entrevista laboral, apropament al mercat de treball, capacitació digital, grup actiu de recerca de feina.
• Coneixement de l’entorn productiu i laboral: visites a empreses, networking, assistència a fires, pràctiques no laborals en empreses, etc.

Qui pot accedir-hi?
Poden ser destinatàries les persones en situació d’atur, les persones inactives i les persones treballadores, preferentment aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral. És imprescindible estar inscrit/a a l’oficina de treball com a demandant d’ocupació i residir a Girona o Salt.

Temporalització:
de desembre de 2017 a desembre de 2018

Inscripcions en línia als cursos i tallers del SMO

  

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació

 • Adreça:

  C. Narcís Xifra i Masmitjà, 43
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 249 360

 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9 a 14 h

  HORARI D'ESTIU:
  Tancat del 6 al 24 d'agost de 2018

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol:

Suport i col·laboració:

Logo Empresa i Ocupació de la Generalitat    Logo SOC    Ministerio de Empleo y seguridad social    Logo Fons social europeu