Sostenibilitat

Canvi climàtic

Si fa uns deu anys es parlava de l'efecte hivernacle i el forat de la capa d'ozó, en els darrers anys, en canvi, es fa més èmfasi en el canvi climàtic.

No obstant això, tot està relacionat i la preocupació s’ha centrat en l’acció de les persones sobre el planeta. Cada cop consumim més recursos (petroli, fusta i aigua), produïm més emissions de gasos (cotxes, indústries, incendis, etc.) i la població mundial no para d’augmentar, la qual cosa la Terra no ho pot assumir.

Queda clar, doncs, que l’origen del canvi climàtic, avui avalat per la majoria d’experts i investigadors, rau en l’activitat humana. Un dels seus avisos és la pujada de la temperatura global del planeta, però també es manifesta amb pèrdues de collita per manca d’aigua, extinció d’espècies animals i vegetals o episodis climàtics extrems (tsunamis, tempestes tropicals, etc.). En aquest sentit, el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), conjuntament amb l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), conclou en diversos informes:

“L’escalfament global s’està produint de forma inequívoca. Aquest procés provocat, en bona part, per l’activitat antròpica, comporta un augment del promig mundial de la temperatura de l’aire i de l’oceà, el desgel generalitzat de les neus i els gels, i l’augment mitjà mundial del nivell del mar”.

Les dades referides a emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Girona es troben al document d’Indicadors de Sostenibilitat, els quals s’avaluen anualment per la Taula Municipal de Sostenibilitat.

  

El Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de Girona

L’any 2014, davant l’evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l’adaptació en front el canvi climàtic: Alcaldes per l’Adaptació (Mayors adapt).

Es va considerar la necessitat de reformular el Pacte d’alcaldies per integrar l’adaptació al canvi climàtic i per incorporar uns objectius de reducció més ambiciosos i que anessin en la mateixa línia que els objectius europeus. Així doncs, en la Cerimònia del Pacte d’alcaldies del 15 d’octubre de 2015 es va presentar el Pacte d’alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) que es basa en tres pilars:

1. Mitigació
2. Adaptació
3. Energia segura, disponible i sostenible.

El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PACES) és un document estratègic de planificació energètica i climàtica local. Conté les accions que cada ens local ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2030, i anar més enllà de la reducció del 40% de les emissions de CO2 respecte les emissions del 2005 al seu terme.

En aquest sentit, el 29 de març de 2016, l’Ajuntament de Girona aprova per Ple municipal l’adhesió a la nova iniciativa, que preveu reduir les emissions del seu municipi en un 40% als 2030 a través d’accions en eficiència energètica i energies renovables i incrementant la seva resiliència adaptant-se als impactes del canvi climàtic.

El 10 d’abril de 2017 el Ple municipal va aprovar el “Pla d’acció pel clima i l’energia sostenible” (PACES) de Girona. El PACES de Girona consta de:

27 ACCIONS DE MITIGACIÓ al canvi climàtic i planteja la reducció de 199.073 tCO2eq per a l’any 2030, un 42% sobre el total de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de l’àmbit PAES de l’any 2005, complint els objectius europeus de reduir almenys un 40% les emissions de GEH. Les 27 accions de mitigació esmentades es classifiquen en 5 àmbits: edificis (municipals, residencials i terciaris), enllumenat públic, transport municipal (públic i privat), producció local d’energia i altres.

17 ACCIONS D’ADAPTACIÓ al canvi climàtic, les quals s’agrupen en 4 àmbits: cicle de l’aigua, protecció civil, salut/serveis socials i verd urbà. 
 

  

El Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) de Girona

A principis de 2008, la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible Local” (Covenant of Mayors), una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic.

El “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible Local” és la primera iniciativa ambiciosa de la Comissió Europea per fer front al canvi climàtic a nivell local. El pacte es basa en l’estratègia del “20/20/20” en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de l'acció de govern.

Totes les parts signants del Pacte d’alcaldies es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica. Els signants del Pacte tenen, doncs, l’objectiu de reduir les emissions de CO2 en més d’un 20% el 2020, a través de l’eficiència energètica i les energies renovables.

El 27 de novembre de 2008, el Ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar l’adhesió al Pacte d’alcaldies, i el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) es va aprovar per Ple el dia 11 de març de 2011. El PAES de Girona plantejava la reducció de 117.411 tCO2eq per a l’any 2020 al municipi de Girona, un 25% sobre el total de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de l’àmbit PAES de l’any 2005, complint els objectius europeus de reduir com a mínim un 20% les emissions de GEH.

De forma quasi paral·lela, i fruit d’una política activa i pionera contra el canvi climàtic i el ferm compromís de la ciutat amb el medi ambient, el 20 de desembre de 2013 l’Ajuntament de Girona aprova també per ple el document de Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, que recull el conjunt de línies estratègiques i accions del municipi per reduir la vulnerabilitat del municipi a futurs canvis en el clima. L’adaptació continua sent un complement a la mitigació necessària i indispensable, i és una eina per incrementar la resiliència del territori. 

Sostenibilitat
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 496 - Serveis funeraris
  972 419 037 - Control d’animals
  972 010 252 - Control de plagues 
  972 010 224 - Paisatge (parcs, jardins i medi natural)
  972 419 017 - Residus i neteja viària
  972 419 035 - Energia i cicle de l’aigua
  972 010 253 - Qualitat ambiental

 • Web:
 • Avisos i suggeriments:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Veure en el plànol: