Sostenibilitat

Aigua

 

La nostra vida diària es fa difícil d'imaginar sense aigua i aquest recurs tan preuat és escàs al planeta. Només el 3% de tota l'aigua és dolça i, d'aquesta, el 20% és aigua subterrània, el 79% està emmagatzemada en forma de gel i només l'1% és l'aigua dels rius i llacs.

Depurem les aigües residuals

El conjunt d'aigües residuals recollides al Sistema de Sanejament de Girona (Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Aiguaviva, Vilablareix i part de Fornells de la Selva) són tractades a l'estació depuradora de Campdorà. TRARGISA és la societat mercantil que la gestiona.

L'Ordenança municipal reguladora de les aigües residuals i pluvials del sistema públic de sanejament es pot consultar en aquest apartat.

Tractament de residus i aigües residuals de Girona, SA (TRARGISA)
 • Àrea de qui depèn:

  Ciutadania - Regidoria de Sostenibilitat i Participació Ciutadana

 • Què gestiona l'empresa?:

  Societat Mercantil, amb capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals. Encarregada de la gestió de:

  - L'Estació depuradora d'aigües residuals
  - La incineradora de Campdorà

 • Adreça:

  Pla de Campdorà
  17007 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 207 015

Veure en el plànol: