Sostenibilitat

Contaminació

Dades ambientals

Des de la Regidoria de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana vigilem determinades dades ambientals per controlar que són correctes i se situen en els llindars permesos. Aquests indicadors ens permeten avaluar els nivells de contaminació. A continuació us oferim informació de:

 • La qualitat de l'aire
  L'estació ubicada a l'Escola de Música (C/ Barcelona) forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya. Consulteu-la en temps real.
  També hi ha l'Avaluació de la qualitat de l'aire a Girona. Aquesta avaluació s'ha fet a través de captadors passius de NO2 que és un component considerat com a indicador de la qualitat de l'aire. Les conclusions de l'estudi és que dóna una qualitat de l'aire de fons correcta, tot i que cal vigilar alguns punts concrets que estan més exposats a contaminació provinent del trànsit rodat.
  Dades de la xarxa de mesura de NO2 en diversos punts de la ciutat de Girona - Campanya 2018
   
 • Les mesures de soroll
  Trobeu tota la informació sobre la gestió ambiental del soroll, els mapes de soroll de la ciutat, el seguiment del soroll mitjançant els sensors acústics i els estudis acústics realitzats; així com altres informacions relacionades aquí
 • La intensitat dels camps electromagnètics
  El principi de protecció a l'exposició de radiació electromagnètica marca que al voltant de cada antena d'una estació base es determina una zona de protecció no accessible a les persones, de manera que es garanteix que fora d'aquesta zona de protecció els nivells d'exposició són inferiors als nivells màxims indicats per la normativa vigent. Aquesta zona de protecció es troba justament davant de cada antena i depenent de la potència de l'antena; generalment és d' entre 3 i 4 metres en la direcció de màxima emissió. Per les freqüències de telefonia mòbil, els nivells de referència fixats per la normativa vigent ( RD 1066/2001 ) són:
  900 MHz – Camp elèctric: 41 V/m (densitat de potència: 4,5 W/m2)
  1800 MHz – Camp elèctric: 58 V/m (densitat de potència: 9 W/m2 )
  2100 MHz – Camp elèctric: 61 V/m (densitat de potència: 10 W/m2)

  Podeu consultar la relació d'estacions base de telefonia mòbil i radiocomunicacióde Girona.

  Podeu consultar també els nivells d'immissions de les sondes d'antenes de telefonia mòbil que formen part de la xarxa SMRF (sistema de monitorització de radiofreqüència) del projecte de Governança Radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya.

  A Girona hi ha dotze sondes instal·lades. A Salt n'hi ha una, també. L'Ajuntament disposa a més d'una sonda portàtil per mesurar els nivells de radiació electromagnètica, i les persones interessades i preocupades per conèixer el nivell de radiació en un espai públic o al seu habitatge poden demanar que es mesuri la radiació a través de la bustia d'avisos i suggeriments. Notícia de TV3.

Avisos

Podeu denunciar accions de contaminació a través de la Bústia d'avisos.

Les fonts de Girona

Les fonts de Girona estan connectades a la xarxa pública de la ciutat i, per tant, s'inclouen dins el sistema de qualitat d'aigües per al consum. L'excepció són la font dels Lleons, la font d'en Fita, la font del Bisbe, la font del Ferro i la font d'en Pericot, totes situades a la vall de Sant Daniel. Consulteu els resultats del control de qualitat d'aquestes fonts en la taula següent:
 

QUALITAT DE L'AIGUA DE LES FONTS NATURALS

  NOM   DADES DE L'ANÀLISI
  Font del Bisbe   No apta per al consum (1)
  Data: 23/05/19
  icona pdf   Analítica de control
  Font d'en Fita   No apta per al consum (1)
  Data: 23/05/19
  icona pdf   Analítica de control
  Font del Ferro   No apta per al consum (1)
  Data: 23/05/19 
  icona pdf  Analítica de control
  Font de la Teula   No apta per al consum (1)
  Data: 23/05/19 
  icona pdf  Analítica completa


linia
(1) Qualitat de l'aigua segons paràmetres analitzats, amb valor paramètric (Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer)

Sostenibilitat
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 496 - Serveis funeraris
  972 419 037 - Control d’animals
  972 010 252 - Control de plagues 
  972 010 224 - Paisatge (parcs, jardins i medi natural)
  972 419 017 - Residus i neteja viària
  972 419 035 - Energia i cicle de l’aigua
  972 010 253 - Qualitat ambiental

 • Web:
 • Avisos i suggeriments:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Veure en el plànol: