Sostenibilitat

Deixalleria fixa

Què es pot dipositar a la deixalleria fixa?

Icones de les coses que es poden portar a la deixalleria fixa

Residus perillosos: bombetes i fluorescents, esprais, bateries de cotxe, piles, pintures i dissolvents, neveres i frigorífics, olis minerals, radiografies, tòners i medicaments.

Altres residus: pneumàtics, ferralla, electrodomèstics, olis vegetals, vegetals i podes, mobles vells, runa i restes d'obres, tèxtil, paper i cartró, ampolles de cava.

Qui la pot utilitzar?

Els ciutadans particulars poden utilitzar tant la deixalleria fixa com la mòbil. Els comerciants i petits industrials adscrits al servei municipal de Girona només podran utilitzar les deixalleries fixes amb limitacions de quantitats admeses i uns preus establerts que es poden consultar en aquest web.

Informació per l’ús de la deixalleria pels titulars d’activitats econòmiques:

 

TIPUS DE RESIDU PREU
Voluminosos 12,25 €/m3
Plàstics i porexpans 12,25 €/m3
Pneumàtics turisme o motocicleta 3,65 €/unitat
Pneumàtics vehicle pesant 4,90 €/unitat
Matalassos 14,70 €/unitat
Runa neta 11,05 €/m3
Runa bruta 22,05 €/m3
Runa molt bruta 36,75 €/m3
Poda 12,25 €/m3
Envasos comercials 12,25 €/m3
Envasos de residus especials 0,0430 €/litre
Vidre pla o laminat 1,25 €/unitat
Pastosos (pintures, dissolvents...) 1,50 €/quilo
Dissolvents (líquids de cotxe, neteja, bricolatge...) 1,15 €/quilo
Aerosols buits 1,90 €/quilo
Aerosols plens 3,80 €/quilo

 

Límit de quantitats màximes admeses:

Per a l'admissió de residus a la deixalleria s'estableixen les següents quantitats màximes definides pels períodes determinats o per cada aportació. Pels que no s'estableix límit es considera que aquest està determinat per la capacitat de recepció de la deixalleria en cada moment.

RESIDUS ESPECIALS LÍMIT
Fluorescents i llums de vapor de mercuri 20 unitats/any
Pneumàtics 5 unitats/any
Bateries 5 unitats/any
Dissolvents, pintures i vernissos 25 litres/any
Envasos residus especials (en un o diversos envasos petits) 25 litres/mes
Piles --
Frigorífics i electrodomèstics amb CFC 3 unitat/any
Olis minerals usats de procedència de particulars 20 litres
Radiografies --
Esprais --
Tòners --
Medicaments i cosmètics de procedència particular Sense límit
RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES LÍMIT
Paper i cartró --
Vidre --
Plàstics --
Llaunes --
Ferralla i metalls --
Fustes --
Tèxtils --
Olis vegetals usats 100 litres/mes
Altres electrodomèstics sense CFC --
Residus d'aparells elèctrics i electrònics --
Ampolles de cava --
ALTRES RESIDUS LÍMIT
Runa i restes de construcció d'obres menors 0,5 m3
Residus verds 1 m3
Residus voluminosos 2 m3
Matalassos 4 unitats/any

 

Pel que fa referència a les aportacions d'activitats econòmiques i que seran objecte de preu públic s'estableixen els límits següents:

• Bateries: 10 unitats/trimestre
• Dissolvents, pintures i vernissos: 300 l/trimestre

Per a més informació consulteu l'ordenança de gestió de residus municipals:

Deixalleria de Girona
Deixalleria Comarcal a Sarrià de Ter
Deixalleries mòbils
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació

 • Deixalleria de Girona:

  POLÍGON INDUSTRIAL MAS XIRGU
  C. Joan Torró i Cabratosa, 7-11
  17005 - GIRONA

  Zona de serveis de la carretera de
  Santa Coloma, al costat dels bombers.

  Telèfon: 972 244 400

  Horari: De dilluns a dissabte, de 9 a 20 h
  Diumenge, de 10 a 14 h
  Els dies festius entre setmana la deixalleria estarà tancada.

 • Deixalleria Comarcal a Sarrià de Ter:

  POLÍGON INDUSTRIAL PLA D'EN XUNCLA
  Al xamfrà dels carrers Puigmal, Puig de Sant Grau i Camí del Renoc (Sarrià de Ter)

  Telèfon: 972 171 981

  Horari: De dilluns a dissabte.
  Diumenges i festius entre setmana tancada.

  HIVERN: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
  (d'octubre a maig)

  ESTIU: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
  de juny a setembre) 

 • Web:
Veure en el plànol: