Sostenibilitat

Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA)

L'Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA) és un equip interdisciplinari format per una metgessa, una psicòloga, tres persones diplomades en infermeria i una auxiliar administrativa. Els serveis i recursos de l'EMPSA són gratuïts per a la ciutadania de Girona.

Les tasques que realitzem inclouen: Educar i promocionar estils de vida saludables per tal de millorar la salut de les persones; treball directe amb grups d'infants, joves, adults i gent gran i altres col·lectius específics; assessoraments i facilitació de material didàctic; treball familiar i amb docents campanyes de sensibilització; metodologia activa i participativa.

PROGRAMES DE TREBALL

En funció de la població a la que ens dirigim, treballem per programes concrets segons franges d'edat, utilitzant una metodologia activa i participativa:

Promoció de la salut per a COL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE RISC

Per tal de fomentar l'adquisició d'hàbits saludables en els col•lectius en situació de risc s'han definit els següents objectius:

 • Contribuir a millorar la salut de les persones usuàries dels centres de la ciutat, a través de la formació, per augmentar els hàbits saludables, així com la dels seus pares i mares i educadors i educadores.
 • Ampliar el concepte de salut i reconèixer els serveis i les cures a fer, amb autonomia i responsabilitat.
 • Ser més conscients de les actituds i comportaments personals en relació a temes com la higiene, l'alimentació i l'activitat física.
 • Adquirir coneixements i desenvolupar actituds sobre conductes pròpies de les diferents etapes evolutives i que poden ser un risc per a la salut (conductes sexuals de risc, consum de drogues, conducció inadequada, etc.)
 • Col·laborar en la formació de pares i mares i educadors i educadores sobre totes aquestes temàtiques que poden contribuir a l'educació per a la salut i la prevenció.
 • Proporcionar eines als professionals i monitors de cada centre per tal d'augmentar el nivell de formació i les estratègies d'intervenció en situacions de risc i/o per qüestions de prevenció primària. 

Continguts

Les temàtiques proposades són:

 Hàbits d'higiene
 Educació per a l'alimentació
 Prevenció de les drogodependències
 Prevenció de les conductes sexuals de risc
 Prevenció inespecífica sobre conductes o situacions de risc
   (habilitats socials, autoestima, etc.)
 Prevenció de les conductes agressives
 Hàbits de relaxació
 Prevenció d'accidents i primers auxilis
 Prevenció dels trastorns de conducta alimentària
 Temps de lleure, com utilitzar-lo
 La responsabilitat i els límits, la societat i les seves normes


Els col·lectius

Els col·lectius als quals s'arriba són:

 Crae's (centres residencials d'acció educativa)
 PTT
 Centres oberts de tots els barris
 Centre d'Acollida Nostra Senyora de la Misericòrdia
 Escola taller
 Cases d'oficis
 Centre d'acollida "la Sopa"
 Escoles bressol: nens amb necessitats educatives especials.
   Projecte EAP municipal.

Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA)
 • Àrea de què depèn:

  Ciutadania - Regidoria de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana

 • Adreça:

  Plaça Calvet i Rubalcaba, 15
  (dins del mercat del Lleó)
  17002 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 201 900

 • A/e:
 • A/e:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h
  Tardes a convenir

Veure en el plànol: