Sostenibilitat

Brigada Municipal de Jardineria

En el conjunt de places, jardins i carrers de la ciutat hi ha plantats uns 35.000 arbres. Les espècies més freqüents, a part dels plàtans de la Devesa, són el til·ler, les robínies, el castanyer d'Índies, l'acer negundo, el roure i el lledoner.

La brigada municipal de jardineria, formada per una trentena de jardiners, fa la gestió de les zones verdes més representatives i compta amb la col·laboració de sis empreses privades per a abastar el conjunt de la ciutat.

La brigada municipal de jardineria depèn de l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat i els podeu avisar d'incidències relacionades amb els arbres, parcs i jardins de la ciutat a través de la Bústia d'avisos.

Plantem plantes d'aquí

Després de la sequera de 2008, des de l'Ajuntament hem après algunes lliçons pel que fa al consum d'aigua i el canvi en la jardineria urbana és el que permetrà estalviar-ne més. S'ha posat en marxa un pla per automatitzar i telecomandar els sistemes de reg. Això permetrà que la quantitat del reg variï en funció de la humitat de l'aire i la pluviometria i controlar exactament l'aigua aportada en cada indret.

Alhora, s'han abandonat les plantes i flors de temporada que requerien grans aportacions d'aigua i s'estan substituint per plantes mediterrànies adaptades a la sequera estival. Poc a poc, la fesomia dels parcs canviarà, deixarem de veure l'exuberància floral de les plantes nòrdiques i redescobrirem la bellesa subtil de la nostra flora, sovint amb floracions més curtes i austeres però plenes de significat per entendre el nostre paisatge.

La Devesa

La Devesa de Girona, el parc urbà més gran i frondós de Catalunya, té una extensió de 27 Ha, de les quals nou són de passeigs ombrejats. El parc compta amb més de 2.500 plàtans, que en bona part van ser plantats pels voltants de 1850. Col·locats a poca distància els uns dels altres, s'han vist obligats a créixer més en alçada que en amplada i això els ha fet assolir abans d'hora alçàries pròpies del seu zenit vital. Diversos exemplars arriben a l'altura excepcional de 55 metres. La lluita contra plagues i malalties que ataquen als plàtans, així com la poda de les branques mortes per evitar perill d'accidents quan cauen de tanta alçada, son els punts més complexes de la gestió d'aquest parc.

Control biològic de plagues

En la línia de l'agricultura ecològica, estem prioritzant el control de plagues que utilitzi elements biològics, per tant, no químics. El control biològic parteix del coneixement amb detall de la naturalesa de la planta i l'estudi de la plaga, utilitzant organismes vius.

A Girona s'ha treballat en vint carrers i places, s'han detectat cinc plagues diferents i s'han utilitzat sis tipus d'insectes per a combatre-les de manera natural.

Per a conèixer amb més detall aquesta iniciativa, consulteu el document explicatiu i les dades del control biològic.

Sostenibilitat
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 496 - Serveis funeraris
  972 419 037 - Control d’animals
  972 010 252 - Control de plagues 
  972 010 224 - Paisatge (parcs, jardins i medi natural)
  972 419 017 - Residus i neteja viària
  972 419 035 - Energia i cicle de l’aigua
  972 010 253 - Qualitat ambiental

 • Web:
 • Avisos i suggeriments:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Veure en el plànol: